Sau khi nhập khẩu tăng ở tháng 9 sang đến tháng 10 khí hóa lỏng nhập khẩu đã giảm trở lại, giảm 60,7% về lượng và giảm 52,8% về trị giá, tính chung 10 tháng 2017 cả nước đã nhập khẩu 1,1 triệu tấn khí hóa lỏng, trị giá 569,8 triệu USD, tăng 13,4% về lượng và tăng 46,2% về trị giá so với cùng kỳ 2016.
Giá khí nhập bình quân 10 tháng đạt 500,9 USD/tấn, tăng 29,1% so với 10 tháng 2016.
Việt Nam nhập khẩu khí hóa lỏng chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm 40,8% tổng lượng khí nhập khẩu, đạt 464,9 nghìn tấn, trị giá 243,6 triệu USD, tăng 23% về lượng và tăng 53,95% về trị giá. Thị trường nhập nhiều đứng thứ hai sau Trung Quốc là UAE với lượng nhập 294,6 nghìn tấn, trị giá 136,3 triệu USD, tăng 162,46% về lượng và 232,99% về trị giá so với cùng kỳ. Kế đến là thị trường Saudi Arabia, tuy nhiên tốc độ nhập khí từ thị trường này suy giảm cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 49,92% và giảm 34,9%.
Đặc biệt trong 10 tháng 2017 Việt Nam tăng nhập khẩu khí từ thị trường Australia, tuy lượng nhập chỉ đạt 44 nghìn tấn, trị giá 24,5 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ tăng gấp hơn 19,1 lần về lượng và gấp hơn 31,7 lần về trị giá, ngoài ra nhập từ thị trường Thái Lan cũng tăng đáng kể, gấp hơn 10,5 lần về lượng và 13,3 lần về trị giá, tương ứng với 52,8 nghìn tấn, trị giá 41,6 triệu USD.
Nhìn chung, 10 tháng năm 2017 lượng khí nhập từ các thị trường đều tăng trưởng, chiếm 60% và ngược lại thị trường với lượng nhập suy giảm chiếm 40% trong đó nhập từ thị trường Qatar giảm mạnh nhất, giảm 88,15% về lượng và giảm 83,33% về trị giá, tương ứng với 22,5 nghìn tấn, trị giá 11,3 triệu USD.
Đặc biệt trong thời gian này thì trường nhập khẩu khí hóa lỏng của Việt Nam có thêm thị trường Đài Loan với lượng nhập 4,2 nghìn tấn, trị giá 1,9 triệu USD.
Thị trường nhập khẩu khí hóa lỏng 10 thang 2017

Thị trường

 

10 tháng 2017

So sánh cùng kỳ năm 2016 (%)

Tấn

USD

Lượng

Trị giá

Tổng

1.137.542

569.861.281

13,4

46,2

Trung Quốc

464.940

243.680.170

23

53,95

UAE

294.622

136.305.115

162,46

232,99

Saudi Arabia

91.655

41.658.355

-49,92

-34,90

Thái Lan

52.829

29.118.650

957,21

1218,02

Australia

44.072

24.539.322

1811,19

3072,34

Indonesia

36.869

19.676.933

-43,8

-28,34

Kuwait

22.912

11.173.795

-48,79

-35,32

Qatar

22.527

11.387.595

-88,15

-83,33

Malaysia

8.098

4.338.572

144,8

219,04

Hàn Quốc

1.687

1.830.296

-84,17

-68,25

(Tính toán số liệu từ TCHQ)
Thị trường
Tháng 10 giá gas điều chỉnh tăng 28.000 đồng/bình 12 kg – đây là tháng thứ ba tăng liên tiếp – do đó giá gas bán lẻ đến người tiêu dùng là 349.000 đồng/bình 12 kg.
Đây là lần tăng thứ 5 kể từ đầu năm 2017, lần tăng mạnh thứ hai kể từ đầu năm (tháng 2 cũng tăng 28.000 đồng).
Các hãng như PetroVietnam gas, Petrolimex cũng tăng 28.000 đồng, giá bán lẻ đến người tiêu dùng 350.000 đồng và 356.500 đồng/bình 12 kg.
Theo các công ty gas cho biết, giá gas tăng do giá gas thế giới tháng 10 công bố 577,5 USD/tấn, tăng 87,5 USD/tấn so với tháng 9. Vì vậy các công ty điều chỉnh giá tăng theo.
Diễn biến giá khí gas kể từ đầu năm đến tháng 10/2017