Trong đó, xuất khẩu của Malaysia đạt 73,07 tỷ RM, tăng 10% và Malaysia nhập khẩu từ các nước 63,19 tỷ RM, tăng 3,7%. Thặng dự thương mại 9,88 tỷ RM, tháng thứ 236 liên tiếp có thặng dư thương mại kể từ tháng 11 năm 1997 và là tháng có thặng dư thương mại cao nhất kể từ tháng 4 năm 2016. So với tháng 5 năm 2017, tổng kim ngạch thương mại của Malaysia tăng11,1%, trong đó xuất khẩu của Malaysia tăng 8% và nhập khẩu tăng 14,5%.

Tổng kim ngạch thương mại 6 tháng đầu năm 2017 của Malaysia với các nước đạt 859,17 tỷ RM, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2016 (704 tỷ RM), trong đó xuất khẩu của Malaysia đạt 451,05 tỷ RM, tăng 21% và Malaysia nhập khẩu từ các nước 408,12 tỷ RM, tăng 23,3%. Thặng dư thương mại của Malaysia đạt 42,93 tỷ RM, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2016 ( 41,79 tỷ RM).

Kim ngạch thương mại của Malaysia với các nước FTA sáu tháng đầu năm 2017 đạt 542,93 tỷ RM, tăng 23,5%, chiếm thị phần 63,2% tổng thương mại của Malaysia, trong đó xuất khẩu của Malaysia đạt 285,79 tỷ RM, tăng 24,2% và nhập khẩu 257,15 tỷ RM, tăng 22,8%.

Thương mại của Malaysia với các nước ASEAN sáu tháng đầu năm 2017 đạt 234,27 tỷ RM, tăng 21,4%, trong đó Malaysia xuất khẩu 131,94 tỷ RM, tăng 19,9% và nhập khẩu 102,33 tỷ RM, tăng 23,5%.

Tổng kim ngạch thương mại của Malaysia với Trung Quốc sáu tháng đầu năm 2017 đạt 139,32 tỷ RM, tăng 28% so với năm 2016, trong đó Malaysia xuất khẩu sang Trung Quốc 59,79 RM, tăng 41,2% và nhập khẩu từ Trung Quốc 79,53 tỷ RM, tăng 19,6%.

Thương mại của Malaysia với các nước EU đạt 82,35 tỷ RM, tăng 14,4%, trong đó Malaysia xuất khẩu sang EU đạt 46,36 tỷ RM, tăng 22% và nhập khẩu từ các nước EU 35,99 tỷ RM, tăng 5,9%.

Tổng kim ngạch thương mại của Malaysia với Mỹ đạt 81,18 tỷ RM, tăng 20,4%, trong đó Malaysia xuất khẩu sang Mỹ 43,28 tỷ RM, tăng 10,6% và nhập khẩu từ Mỹ 37,9 tỷ RM, tăng 33,8%.

Tổng kim ngạch thương mại của Malaysia với Nhật đạt 68,51 tỷ RM, tăng 17,5%, trong đó xuất khẩu của Malaysia sang Nhật 37,7 tỷ RM, tăng 22,2% và nhập khẩu từ Nhật 30,81 tỷ RM, tăng 12,3%.

*Tỷ giá tạm tính: 1 USD tương đương 4,3 RM.

Thương Vụ Việt Nam tại Malaysia

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương