Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, kết thúc năm 2016, thương mại giữa Việt Nam và Braxin đạt trên 3 tỷ USD, giảm 21,2% so với năm 2015, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Braxin 1,3 tỷ USD, giảm 7,24% và nhập khẩu từ Braxin 1,7 tỷ USD, giảm 29,5% so với năm 2015. Như vậy, kết thúc năm 2016, Việt Nam đã nhập siêu từ Braxin 385 triệu USD.

Việt Nam xuất khẩu sang Braxin chủ yếu các mặt hàng điện thoại và linh kiện, giày dép, máy vi tính sản phẩm điện tử, phương tiện vận tải phụ tùng, thủy sản… trong đó chủ yếu là hàng điện thoại và linh kiện chiếm 37,8% tổng kim ngạch, với 504,9 triệu USD, giảm 6,16%, đứng thứ hai là giày dép 158,3 triệu USD, giảm 24,1%, kế đến là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện 110,8 triệu USD, tăng 19,39%...

Nhìn chung, năm 2016, xuất khẩu sang Braxin suy giảm, trong đó số mặt hàng tăng trưởng âm chiếm tới 58%, trong đó vải mành vải kỹ thuật giảm mạnh nhất, giảm 52,16%, ngược lại số mặt hàng với tốc độ tăng trưởng dương chỉ chiếm 42,1% và xuất khẩu sắt thép tăng mạnh nhất, tăng 90,95% so với năm ngoái.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về tình hình xuất khẩu sang Braxin năm 2016

ĐVT: USD

Mặt hàng

Năm 2016

So với năm 2015(%)

Tổng cộng

1.332.445.130

-7,24

điện thoại các loại và linh kiện

504.925.323

-6,16

giày dép các loại

158.373.110

-24,10

máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

110.879.541

19,39

phương tiện vận tải và phụ tùng

84.525.451

55,06

hàng thủy sản

68.015.612

-12,67

máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

58.951.775

-21,71

xơ, sợi dệt các loại

54.816.323

44,59

hàng dệt, may

41.718.028

-38,26

sản phẩm từ sắt thép

24.234.404

43,46

cao su

15.768.102

2,39

kim loại thường khác và sản phẩm

14.633.703

-8,47

nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

12.691.434

27,15

túi xách, ví, vali, mũ, ô dù

7.184.607

-45,54

vải mành, vải kỹ thuật khác

7.173.660

-52,16

đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

6.192.529

-20,31

sắt thép các loại

5.317.847

90,95

sản phẩm từ cao su

4.136.959

0,74

sản phẩm mây, tre, cói và thảm

984.488

-44,15

sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

143.912

-16,16

Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập khẩu từ Braxin chủ yếu các mặt hàng như ngô, bông, nguyên phụ liệu dệt may da giày… với kim ngạch đạt lần lượt 626,6 triệu  USD; 214,9 triệu USD; 160,3 triệu USD…