Tháng 9/2016, cả nước đã nhập khẩu 304,5 nghìn tấn phân bón các loại, trị giá 83,2 triệu USD, giảm 13,1% về lượng nhưng tăng 0,8% về trị giá so với tháng 8 – đây là tháng có lượng phân bón nhập về giảm tháng thứ 2 liên tiếp – tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9, lượng phân bón nhập về là trên 2,9 triệu tấn, trị giá 818,8 triệu  USD, giảm 5,2% về lượng và giảm 18,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015.

Chủng loại phân bón nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm nay thì Kali là chủng loại được nhập nhiều nhất, chiếm 28% tổng lượng phân bón nhập khẩu, đạt 755,8 nghìn tấn, trị giá 219,5 triệu USD, tăng 12,32% về lượng nhưng giảm 3,67% về trị giá so với cùng kỳ.

Lượng phân bón được nhập về nhiều đứng thứ hai là  SA với 740 nghìn tấn, trị giá 89,1 triệu USD, giảm 5,85% về lượng và giảm 20,23% về trị giá. Kế đến là DAP với 532 nghìn tấn, trị giá 203,9 triệu USD, giảm 17,97% về lượng và giảm 32,96% về trị giá.

Đáng chú ý, nhập khẩu Ure tuy chỉ đạt 433,7 nghìn tấn, trị giá 100,8 triệu USD, nhưng lại tăng cả lượng và trị giá, tăng lần lượt 69,71% và tăng 24,85%.

Cuối cùng là NPK, với lượng nhập 231,4 nghìn tấn, trị giá 96,3 triệu USD, giảm 26,12% về lượng và giảm 28,99% về trị giá so với cùng kỳ.

Cơ cấu chủng loại phân bón nhập khẩu 9 tháng 2016

(Nguồn số liệu: TCHQ)

Nguồn: VITIC