Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Canada trong Quý I năm 2017 đạt 770 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016 (642 triệu USD), trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 590 triệu USD tăng 6,1%, kim ngạch nhập khẩu đạt 180 triệu USD tăng 109% so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Canada

Bảng 1. Năm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang Canada Quý I/2017

 

Sản phẩm xuất khẩu

Kim ngạch (USD)

Tăng giảm so với cùng kỳ 2016

Hàng dệt may

107.774.117

+5 %

Giày dép các loại

51.819.590

+1,3 %

Máy vi tính và linh kiện điện tử

41.992.548

+4 %

Phương tiện vận tải, phụ tùng

41.346.242

+20,5 %

Thủy sản

38.172.986

+15 %

 Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam

Nhập khẩu của Việt Nam từ Canada

Bảng 2. Năm mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất từ Canada Quý I/2017

Sản phẩm xuất khẩu

Kim ngạch (USD)

Tăng giảm so với cùng kỳ 2016

Lúa mì

47.761.449

+ 1.075 %

Máy móc, thiết bị dụng cụ

13.044.742

- 11,5%

Phân bón các loại

11.399.325

- 18,5%

Đậu tương

11.138.884

+ 60%

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

6.215.120

+ 169%

                                                          Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam  

Việt Nam tiếp tục đứng đầu ASEAN về kim ngạch xuất khẩu vào Canada với kim ngạch đạt 590 triệu USD, tiếp theo sau là Thái lan, Ma-lay-xia, In-đô-nê-xia, Cam-pu-chia, Phi-lip-pin và Sing-ga-por.

Hiện Canada đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo những quy định về Đạo luật an toàn thực phẩm cho người dân Canada (Proposed Safe Food for Canadians Regulations - SFCR) để có thể sớm đưa vào áp dụng Đạo luật này. Đạo luật này khi đi vào thực hiện sẽ gây ra một số khó khăn cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đề nghị các doanh nghiệp liên tục cập nhật tình hình và phối hợp với Vụ Thị trường châu Mỹ để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường này.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương