Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2017 cả nước xuất khẩu trên 1,8 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 62,7 triệu USD (tăng 7,8% về lượng và tăng 7,6% về kim ngạch so với tháng 2/2017); đưa tổng lượng xi măng, clinker xuất khẩu trong cả quý I/2017 lên 4,8 triệu tấn, trị giá 168,6 triệu USD (tăng gần 10% về lượng và tăng 5,9% về trị giá so với quý I/2016).

Trong quý I/2017, Việt Nam xuất khẩu xi măng, clinker sang 10 thị trường chủ yếu, trong đó xuất khẩu nhiều nhất sang Philipines và Bangladesh; riêng 2 thị trường này đã chiếm 67,5% trong tổng lượng xuất khẩu xi măng và clinhker của cả nước và chiếm gần 70% trong tổng kim ngạch.

Cụ thể: xuất khẩu sang Bangladesh 2,2 triệu tấn, trị giá 63,5 triệu USD (tăng 49% cả về lượng và kim ngạch so với quý I/2016); sang Philippines 1,1 triệu tấn, trị giá 49,4 triệu USD (tăng 17% về lượng và tăng 21,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2016).

Đứng sau 2 thị trường chủ đạo Philipines và Bangladesh, là các thị trường như: Đài Loan 6,6 triệu USD; Mozambic 6 triệu USD; Peru 9,1 triệu USD;  Srilanka 3,4 triệu USD; Malaysia 3,3 triệu USD; Campuchia 3,6 triệu USD, Australia 1,6 triệu USD; Lào 2,8 triệu USD.

Xét về mức tăng trưởng xuất khẩu xi măng, clinker trong quý I/2017 so với cùng kỳ năm ngoái, thì thấy ngoài 2 thị trường chủ đạo là Bangladesh, Philippines đạt mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm ngoái, thì còn có thị trường Peru và Srilanca tăng cả về lượng và kim ngạch, còn lại các thị trường khác đều bị sụt giảm so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu sụt giảm mạnh từ 30 – 60% kim ngạch ở các thị trường như: Australia, Lào, Campuchia và Malaysia.

Về sản xuất xi măng trong nước

Thống kê của Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết, trong quý I/2017, sản lượng xi măng của toàn ngành ước đạt 14,31 triệu tấn, tăng 0,5 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với mức tăng 3,8%; trong đó các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) sản xuất được 4,74 triệu tấn; các doanh nghiệp khối liên doanh sản xuất được 4,59 triệu tấn và khối doanh nghiêp địa phương - tập đoàn sản xuất được 5,08 triệu tấn.

Tính riêng trong tháng 3/2017, ước lượng sản xuất của toàn ngành xi măng đạt khoảng 6,62 triệu tấn, tăng khoảng 2,8 triệu tấn so với tháng 2/2017; trong đó,  Vicem sản xuất đạt 2,21 triệu tấn, khối Liên doanh đạt 1,91 triệu tấn, khối doanh nghiêp địa phương - tập đoàn đạt 2,50 triệu tấn.

Tình hình tiêu thụ

Cũng theo Hiệp hội Xi măng, trong quý I năm 2017, tổng lượng xi măng tiêu thụ của toàn ngành ước đạt 17,79 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016. Riêng trong tháng 3, tổng lượng tiêu thụ xi măng của toàn ngành ước đạt 8,11 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 45,8% so với tháng 2/2017.

Lượng tiêu thụ xi măng nội địa của toàn ngành trong quý I ước đạt 12,91 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, lượng tiêu thụ nội địa của: Vicem đạt 4,59 triệu tấn, khối Liên doanh đạt 3,80 triệu tấn và của khối các doanh nghiệp địa phương - tập đoàn dạt 4,52 triệu tấn.

Riêng trong tháng 3/2017, tổng lượng tiêu thụ nội địa của toàn ngành xi măng ước đạt khoảng 6,27 triệu tấn, so với cùng kỳ năm 2016, tăng 7% và so với tháng 2/2017, tăng khoảng 2,44 triệu tấn, tương ứng với mức tăng 64%..

Lượng xi măng tiêu thụ trong tháng 3 tại các thị trường cụ thể như sau: miền Bắc là 2,59 triệu tấn; miền Trung là 1,46 triệu tấn và miền Nam là 2,22 triệu tấn.

Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ xuất khẩu clinker và xi măng quý I/2017

 

Thị trường

Quí I/2017

+/-(%) Quí I/2017 so với cùng kỳ

Lượng

(tấn)

Trị giá

(USD)

Lượng

 

Trị giá

 

Tổng cộng

4.820.321

168.649.959

+9,97

+5,94

Bangladesh

2.160.935

63.523.766

+48,73

+48,47

Philippines

1.092.373

49.371.340

+17,25

+21,72

Đài Loan

221.139

6.599.977

-7,55

-19,29

Mozambic

207.337

5.980.359

-30,83

-28,05

Peru

196.998

9.131.200

+49,92

+41,25

Srilanca

115.198

3.430.643

+30,31

+20,21

Malaysia

104.989

3.292.087

-47,05

-53,70

Campuchia

69.100

3.635.453

-25,47

-30,01

Lào

44.423

2.776.798

-38,55

-44,54

Australia

44.265

1.563.509

-62,77

-60,94