Xuất khẩu
Theo số liệu từ TCHQ cho biết, tháng 7/2017 Việt Nam đã xuất khẩu 138,4 nghìn tấn các loại, trị giá 68,8 triệu USD, giảm 11,9% về lượng và giảm 11,7% về trị giá so với tháng 6 – đây là tháng thứ hai liên tiếp lượng xăng dầu xuất khẩu suy giảm. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 7, xuất khẩu xăng dầu của cả nước 1,1 triệu tấn, trị giá 599,5 triệu USD, giảm 1,97% về lượng, nhưng tăng 28,41% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.
Việt Nam xuất khẩu xăng dầu chủ yếu sang thị trường Campuchia, chiếm 33,8% tổng lượng xăng dầu xuất khẩu, với 405,6 nghìn tấn, trị giá 216,8 triệu USD, giảm 6,02% về lượng nhưng tăng 21,93% về trị giá. Thị trường xuất khẩu lớn đứng thứ hai là Trung Quốc, với 214,8 nghìn tấn, trị giá 124,2 triệu USD so với cùng kỳ tốc độ xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc giảm nhẹ về lượng 0,95% nhưng tăng 26,44% về trị giá. Kế đến là thị trường Lào, tuy nhiên xuất khẩu sang thị trường này so với cùng kỳ lại tăng cả lượng và trị giá, tăng lần lượt 28,32% và tăng 65,78%.
Như vậy, kết thúc tháng 7/2017 lượng xăng dầu xuất khẩu sang các thị trường đều suy giảm, số thị trường này chiếm 66,6% và ngược lại thị trường tăng trưởng chỉ chiếm 33,3%.
Đặc biệt xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc tuy lượng chỉ đạt 51,5 nghìn tấn, trị giá 26,6 triệu USD, nhưng vượt lên dẫn đầu có mức tăng mạnh cả lượng và trị giá, tăng lần lượt 39,97% và 73,55%, tuy nhiên xuất khẩu sang thị trường Thái Lan giảm mạnh nhất, giảm 65,21% về lượng và giảm 60,93% về trị giá so với cùng kỳ 2016.
Thị trường xuất khẩu xăng dầu 7 tháng 2017

Thị trường

7 tháng 2017

So sánh cùng kỳ (%)

Tấn

USD

Lượng

Trị giá

Tổng

1.198.363

599.528.630

-1,97

28,41

Campuchia

405.673

216.862.224

-6,02

21,93

Trung Quốc

214.846

124.283.415

-0,95

26,44

Lào

104.405

56.280.428

28,32

65,78

Thái Lan

52.976

20.353.263

-65,21

-60,93

Hàn Quốc

51.531

26.693.615

39,97

73,55

Malaysia

27.253

11.496.075

-51,52

-39,05

(tính toán số liệu từ TCHQ)
Nhập khẩu
7 tháng đầu năm 2017, cả nước đã nhập khẩu 7,55 triệu tấn xăng dầu, trị giá 3,9 tỷ USD, tăng 4,6% về lượng và tăng 34,2% về trị giá so với cùng kỳ 2016, tính riêng tháng 7/2017, đã nhập khẩu 1,1 triệu tấn xăng dầu, trị giá 585,8 triệu USD, giảm 13,8% về lượng và giảm 8,9% về trị giá so với tháng 6, đây là tháng suy giảm đầu tiên sau khi hai tháng tăng liên tiếp.
Về thị trường nhập khẩu, hơn 90% lượng xăng dầu Việt Nam nhập từ ASEAN và Hàn Quốc. Tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2017, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 5,1 triệu tấn xăng dầu từ các nước ASEAN và 1,7 triệu tấn từ Hàn Quốc khiến hàng nhập khẩu từ các thị trường ưu đãi thuế này chiếm đến hơn 90% tổng lượng xăng dầu đã đưa về.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu thành phẩm nhiều nhất là từ Singapore với 3,06 triệu tấn. Một nước ASEAN khác và cũng là thị trường truyền thống là Malaysia nhập gần 1,5 triệu tấn; Thái Lan hơn 567.500 tấn.
Trong số các thị trường này, nhập khẩu xăng dầu từ thị trường Singapore vẫn duy trì trong 7 tháng đầu năm nay vẫn cao hơn cùng kỳ (7 tháng 2016 là 2,79 triệu tấn). Tuy nhiên, Malaysia thì giảm khá mạnh và Thái Lan thì chững lại.
Nguyên nhân là các nước này phải chia sẻ khách hàng với Hàn Quốc, thị trường đang có ưu thế về mức thuế nhập khẩu nhờ thực hiện hiệp định thương mại ASEAN – Hàn Quốc (xăng ở mức 10%, thấp hơn 10 điểm phần trăm so với các thị trường khác).