Việt Nam nhập khẩu sản phẩm giấy từ 10 quốc gia trên thế giới, trong đó Trung Quốc là nguồn cung cấp chính, chiếm 36,2% tổng kim gnachj,đạt 49 triệu USD, tăng 9,57% - đây cũng là một trong những thị trường chủ lực cung cấp giấy cho Việt Nam trong quý đầu năm nay.

Nguồn cung lớn thứ hai là Thái Lan, nhưng tốc độ nhập khẩu từ thị trường này trong quí I/2016 lại giảm so với cùng kỳ, giảm 7,59%, tương ứng với 18,9 triệu USD. Kế đến là Nhật Bản, dạt 9,7 triệu USD, tăng 9,86%...

Nhìn chung quý I/2016, nhập khẩu sản phẩm giấy từ các thị trường  đều với tốc độ tăng trưởng âm, chiếm 60%, trong đó nhập từ Singapore giảm mạnh nhất, giảm 23,17%, tương ứng với 435,8 nghìn USD. Ngược lại, số thị trường nhập với tốc độ tăng trưởng dương chỉ chiếm 40% và nhập khẩu từ Đức tăng mạnh nhất, tăng 57,69%, đạt 935,9 nghìn USD.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu sản phẩm từ giấy quí I/2016

ĐVT: USD

Thị trường

3 tháng 2016

3 tháng 2015

So sánh +/- (%)

Tổng cộng

135.246.360

123.593.127

9,43

Trung Quốc

49.037.904

44.753.811

9,57

Thái Lan

18.906.955

20.460.746

-7,59

Hàn Quốc

12.653.811

13.424.039

-5,74

Nhật Bản

9.792.236

8.913.153

9,86

Đài Loan

7.656.575

8.219.544

-6,85

Hoa Kỳ

1.921.119

1.374.615

39,76

Malaisia

1.900.035

2.001.452

-5,07

Indonesia

1.380.310

1.626.742

-15,15

Đức

935.901

593.500

57,69

Singapore

435.839

567.254

-23,17

Hương Nguyễn

Nguồn: VITIC