Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 10/2016, cả nước đã xuất khẩu 247,3 nghìn tấn sắn và sản phẩm từ sắn, trị giá 68,9 triệu USD, tăng 22,3% về lượng và tăng 16,7% về trị giá so với tháng 9, nâng lượng sắn xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2016 lên 2,9 triệu tấn, trị giá 815,9 triệu USD, giảm 12,49% về lượng và giảm 25,89% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015.

Việt Nam xuất khẩu sắn chủ yếu sang các nước châu Á, trong đó chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, chiếm 88% tổng lượng sắn xuất khẩu, với 2,6 triệu tấn, trị giá 702,9 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm trước, tốc độ xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc giảm, giảm 15,42% về lượng và giảm 28,37% về trị giá.

Đứng thứ hai sau thị trường Trung Quốc là Hàn Quốc, đạt 82,3 nghìn tấn, trị giá 19,9 triệu USD, tăng 21,16% về lượng và tăng 13,27% về trị giá so với cùng kỳ. Kế đến là thị trường Nhật Bản, Philippines, Malaysia và Đài Loan với lượng xuất đạt lần lượt 62,9 nghìn tấn; 38,6 nghìn tấn; 33,8 nghìn tấn và 31,3 nghìn tấn.

Đáng chú ý, trong thời gian này xuất khẩu sắn và sản phẩm sang thị trường Nhật Bản tuy chỉ đạt 62,9 nghìn tấn, nhưng lại có tốc độ tăng mạnh vượt trội so với cùng kỳ năm trước, tăng 25,15%, tuy nhiên kim ngạch lại suy giảm, giảm 19,16% tương ứng với 12,1 triệu USD. Ngược lại, lượng xuất sang thị trường Trung Quốc lại giảm mạnh.

Thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm 10 tháng 2016

(Nguồn số liệu: TCHQ)

Thị trường

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

So sánh cùng kỳ năm 2015 (%)

Lượng

trị giá

Tổng

2.998.548

815.973.251

-12,49

-25,89

Trung Quốc

2.626.403

702.962.293

-15,42

-28,37

Hàn Quốc

82.365

19.946.915

+21,16

+13,27

Nhật Bản

62.955

12.142.645

+25,15

-19,16

Philippin

38.634

13.877.582

-14,23

-28,34

Malaixia

33.850

11.815.704

+19,80

-0,55

ĐàiL oan

31.387

11.535.571

-12,50

-22,82

Nguồn: VITIC