Hàng năm, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu. Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ cho biết, 6 tháng đầu năm nay Việt Nam đã phải nhập khẩu gần 1,5 tỷ USD mặt hàng này, giảm 10,6%, ngược lại Việt Nam cũng đã xuất khẩu 282,7 triệu USD thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Việt Nam xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang 13 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu xuất khẩu Trung Quốc, Campuchia, Ấn Độ, Thái Lan… Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ lực, chiếm 35,2% tổng kim ngạch, đạt 99,6 triệu USD, tăng 62,65%. Đứng thứ hai là thị trường Ấn Độ, 41,5 triệu USD, tuy nhiên tốc độ xuất khẩu sang Ấn Độ trong thời gian này lại giảm tương đối, giảm 26,04%, kế đến là Ấn Độ, tăng 42,14%, đạt 25 triệu USD…

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang các thị trường phần lớn đều với tốc độ tăng trưởng dương, chiếm 61,5% và xuất khẩu Thái Lan tăng mạnh vượt trội, tăng 406,62%, ngược lại số thị trường với tốc độ tăng trưởng âm chiếm 38,4% và xuất sang Campuchia là giảm mạnh nhất.

TOP 10 thị trường xuất khẩu chủ lực thức ăn gia súc và nguyên liệu trong 6 tháng 2016

ĐVT: USD

(Nguồn số liệu: Thống kê sơ bộ của TCHQ)

STT

Thị trường

6 tháng 2016

So sánh với cùng kỳ năm 2015 (%)

Tổng

282.770.711

18,1

1

Trung Quốc

99.694.580

62,65

2

Campuchia

41.503.836

-26,04

3

An Độ

25.031.760

42,14

4

Thái Lan

22.648.741

406,62

5

Malaixia

17.560.500

-25,69

6

Nhật Bản

11.476.000

-58,19

7

Đài Loan

11.110.681

-5,23

8

Indonesia

10.513.414

120,54

9

Hàn Quốc

8.258.705

4,37

10

Philippin

8.147.774

151,34

Nguồn: VITIC