Trung Quốc và Hàn Quốc là 2 thị trường chủ yếu cung cấp các loại điện thoại cho Việt Nam; trong đó nhâp khẩu từ Trung Quốc trị giá 6,14 tỷ USD, chiếm gần 58,2% tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước (giảm 11% so với năm 2015).

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện từ Trung Quốc, lớn gấp gần 2 lần so với thị trường nhập khẩu đứng ở vị trí thứ hai là Hàn Quốc (đạt tổng giá trị kim ngạch 3,58 tỷ USD, chiếm 33,9%).

Như vậy, riêng 2 thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm đến khoảng 92% thị phần về trị giá kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta trong năm 2016.

Đáng chú ý, thị trường Hoa Kỳ với sản phẩm điện thoại nổi tiếng Iphone cũng chỉ chiếm khoảng 0,5% trị giá kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam (với kim ngạch 53,7 triệu USD). Mặc dù, nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt kim ngạch không lớn, nhưng so với năm 2015 thì tăng mạnh tới 1.836%.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn nhập khẩu điện thoại và linh kiện từ các thị trường như: Hồng Kông 165,8 triệu USD, Nhật Bản trên 42 triệu USD , Đài Loan gần 23 triệu USD, Anh 2,8 triệu USD, Thuỵ Điển 2,6 triệu USD.

Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về nhập khẩu điện thoại năm 2016

ĐVT: USD

Thị trường

Năm 2016

Năm 2015

+/-(%) Năm 2016 so vói năm 2015

Tổng kim ngạch

10.559.966.981

10.595.433.657

-0,33

Trung Quốc

6.143.060.891

6.901.668.370

-10,99

Hàn Quốc

3.578.630.359

3.023.332.604

+18,37

Hồng Kông

165.756.853

154.684.255

+7,16

Hoa Kỳ

53.732.052

2.775.245

+1836,12

Nhật Bản

42.090.354

75.301.270

-44,10

Đài Loan

22.908.282

64.492.641

-64,48

Anh

2.765.029

3.986.210

-30,64

Thuỵ Điển

2.598.744

2.174.191

+19,53