Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 03/2017 (từ 1/3 đến 15/3/2017) đạt hơn 16,6 tỷ USD tăng 18,3% (tương ứng tăng hơn 2,56 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 2/2017.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/3/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 72,26 tỷ USD, tăng 19,7% (tương ứng tăng hơn 11,87 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 03/2017 thâm hụt gần 982 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 03/2017 thâm hụt gần 1,81 tỷ USD.

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, cũng trong 15 ngày đầu tháng 3/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10,68 tỷ USD, tăng 17,3% tương ứng tăng gần 1,58 tỷ USD so với nửa cuối tháng 02/2017. Tính đến hết ngày 15/03/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 46,64 tỷ USD, tăng 18%, tương ứng tăng gần 7,11 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 03/2017 thặng dư 166 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/03/2017 gần 2,68 tỷ USD.

Theo Hải quan Việt Nam, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2017 đạt hơn 7,81 tỷ USD, tăng 8,3% (tương ứng tăng 597 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 02/2017. Tính đến hết ngày 15/03/2017 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  hơn 35,22 tỷ USD, tăng 14,7% (tương ứng tăng gần 4,51 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Ở chiều ngược lại, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 03/2017 đạt hơn 8,79 tỷ USD, tăng 28,8% ( tương ứng tăng gần 1,97 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 02/2017. Tính đến hết ngày 15/03/2017 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 37,03 tỷ USD, tăng 24,8% (tương ứng tăng hơn 7,36 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn