Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 7/2016 ước tính đạt 14,60 tỷ USD, giảm 1% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,30 tỷ USD, giảm 1,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,30 tỷ USD, giảm 0,6%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 7/2016 giảm 1,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 1,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 3,5%.

Tính chung 7 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 95,03 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,4%), trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 39,63 tỷ USD, tăng 1,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 55,40 tỷ USD, giảm 2,4%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng nguyên phụ liệu đầu vào và máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất giảm: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 15,4 tỷ USD, giảm 5,8%; điện thoại và linh kiện đạt 5,5 tỷ USD, giảm 10,9%; chất dẻo đạt 3,3 tỷ USD, giảm 0,6%; xăng dầu đạt 2,8 tỷ USD, giảm 17,1% (lượng tăng 25,1%); thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt 1,8 tỷ USD, giảm 5,2%; hóa chất đạt 1,8 tỷ USD, giảm 6,4%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1 tỷ USD, giảm 20,6%.

Một số mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 15 tỷ USD, tăng 14%; vải đạt 6 tỷ USD, tăng 2%; sắt thép đạt 4,5 tỷ USD, tăng 1,8%; kim loại thường khác đạt 2,6 tỷ USD, tăng 18%; sản phẩm hóa chất đạt 2,1 tỷ USD, tăng 8,1%; tân dược đạt 1,5 tỷ USD, tăng 21,7%; sản phẩm chất dẻo đạt 2,4 tỷ USD, tăng 14,4%; sợi dệt đạt 912 triệu USD, tăng 2,5%.

Về thị trường nhập khẩu, trong 7 tháng năm nay kim ngạch nhập khẩu từ một số thị trường chủ yếu giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 27,4 tỷ USD, giảm 3,1%; ASEAN đạt 13,4 tỷ USD, giảm 4,1%; Nhật Bản đạt 8,2 tỷ USD, giảm 4,1%; EU đạt 5,9 tỷ USD, giảm 1,3%. Riêng nhập khẩu từ Hàn Quốc 7 tháng đạt 17,4 tỷ USD, tăng 6,5%; Hoa Kỳ đạt 4,5 tỷ USD, tăng 0,2%.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn