9 tháng đầu năm 2020, điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng có kim ngạch lớn thứ 3 trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước, đạt 10,64 tỷ USD, tăng 0,05% so với cùng kỳ.

Trong đó, Trung Quốc là đối tác lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam, với trị giá nhập khẩu đạt 5,41 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 50,84%, giảm 4,91% so với cùng kỳ. Nhập khẩu từ Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ hai với kim ngạch 4,48 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 42,09%, tăng 8,74% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong 9 tháng/2020 từ thị trường Đài Loan tăng đột biến tới gần 60 lần (5.839,9%) so với cùng kỳ đạt 140,24 tỷ USD. Mặt hàng này cũng có kim ngạch tăng hơn 5 lần (412,7%) so với cùng kỳ, nhưng kim ngạch không đáng kể, chỉ chiếm tỷ trọng 0,01% đạt 733,75 nghỉn USD.
Tại hai thị trường Hồng Kông và Thụy Điển, mặt hàng này đều có kim ngạch giảm lần lượt là 71,14% và 80,21%.

Nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện 9 tháng đầu năm 2020

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/10/2020 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường

Tháng 9/2020

+/-so với tháng 8/2020

9 tháng đầu năm 2020

+/-so với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng 9 tháng 2020 (%)

Tổng kim ngạch NK

1.869.181.710

15,66

10.635.318.902

0,05

100

Trung Quốc

866.411.373

5,24

5.406.858.723

-4,91

50,84

Hàn Quốc

875.064.559

31,31

4.476.229.344

8,74

42,09

Nhật Bản

30.598.292

-8,49

172.735.810

5,28

1,62

Đài Loan

21.137.259

64,44

140.244.331

5839,93

1,32

Hồng Kông

3.632.066

465,5

18.897.333

-71,14

0,18

Mỹ

601.563

-13,06

3.935.827

41,34

0,04

Anh

91.527

-16,71

733.752

412,69

0,01

Thụy Điển

 

-100

97.920

-80,21

0

Nguồn: VITIC