Số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 5/2016 đạt 242 nghìn tấn với giá trị 68 triệu USD, đưa khối lượng phân bón nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2016 đạt 1,48 triệu tấn với giá trị đạt 425 triệu USD, giảm 9,8% về khối lượng và giảm 18,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm URE ước đạt 184 nghìn tấn với giá trị đạt 45 triệu USD, tăng gấp hơn 2,5 lần về khối lượng và tăng hơn 2 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2015; phân SA ước đạt 389 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 48 triệu USD, giảm 10,2% về khối lượng và giảm 19,9% về giá trị so với năm 2015.

Về nguồn nhập khẩu phân bón chủ yếu vẫn đến từ Trung Quốc với 44,7% tổng khối lượng nhập khẩu mặt hàng này. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến hết tháng 4/2016, nhập khẩu phân bón từ thị trường Trung Quốc đã tăng 0,1% về khối lượng nhưng lại giảm 3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Thị trường có giá trị tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 là Indonesia (tăng hơn 578 lần về khối lượng và tăng 138 lần về giá trị), tiếp theo là thị trường Malaixia (tăng hơn 18 lần về khối lượng và tăng hơn 8 lần về giá trị) tiếp theo là Israen (tăng 55,8% về khối lượng và tăng 39% về giá trị).

Thị trường có giá trị giảm mạnh nhất là Nga và Belarut, cả 2 thị trường trên đều có mức giảm trên 30% về khối lượng và trên 40% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn