Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam tháng 9/2017 nhập khẩu phế liệu sắt thép đã suy giảm so với tháng 8 cả về lượng và trị giá, giảm lần lượt 10,5% và 5%, với 431,7 nghìn tấn, trị giá 130,5 triệu USD. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9/2017, nhập khẩu nhóm hàng này tăng cả lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2016, tăng 20,8% về lượng và tăng 57,3% về trị giá, đạt 3,3 triệu tấn, trị giá 938,8 triệu USD.

Việt Nam nhập khẩu phế liệu sắt thép chủ yếu từ Nhật Bản, Hongkong (Trung Quốc) và Hoa Kỳ. Đây là 3 thị trưởng chủ lực, chiếm 63,2% tổng lượng nhập trong đó Nhật Bản chiếm thị phần lớn nhất 53,7%, kế đến là Hongkong (Trung Quốc) 24,4% và Hoa Kỳ 21,7%.
Về thị trường Nhật Bản, tuy là thị trường nhập khẩu chủ lực, nhưng 9 tháng đầu năm nay phế liệu sắt thép nhập từ thị trường này lại suy giảm cả lượng và trị giá so với cùng kỳ, giảm lần lượt 28,65% và 3,77%, tương ứng với 1,1 triệu tấn, trị gí 321,2 triệu USD. Nhập từ thị trường Hongkong (Trung Quốc) và Hoa Kỳ đều tăng trưởng cả lượng và trị giá, trong đó nhập từ thị trường Hoa Kỳ tăng mạnh, gấp hơn 2,8 lần về lượng và gấp hơn 3,6 lần về trị giá.
Ngoài ra, phế liệu sắt thép còn được nhập từ các thị trường khác nữa như: Singapore, Chile, Canada, Anh, Campuchia, Hà Lan…
Nhìn chung lượng phế liệu sắt thép nhập trong 9 tháng qua từ các thị trường đều tăng trưởng, chiếm 58,8% và ngược lại thị trường với lượng suy giảm chỉ chiếm 41,1%.
Đặc biệt, nhập khẩu phế liệu sắt thép từ thị trường Campuchia tăng đột biến, tuy chỉ đạt 11,3 nghìn tấn, trị giá 2,6 triệu USD, nhưng tăng gấp hơn 7,4 lần về lượng và gấp hơn 10,7 lần về trị giá so với cùng kỳ. Giá nhập bình quân 236,5 USD/tấn – đây cũng là mức giá nhập thấp nhất so với những thị trường khác, một trong những nguyên nhân chính làm tăng lượng nhập phế liệu sắt thép từ thị trường này trong thời gian qua.
Ngoài thị trường Campuchia, thì nhập từ thị trường Chilê cũng có mức tăng mạnh, tăng gấp 2,9 lần về lượng và gấp hơn 3 lần về trị giá, tương ứng với 32,8 nghìn tấn, trị giá 8,3 triệu USD.
Đáng chú ý thị trường nhập khẩu phế liệu sắt thép 9 tháng qua có thêm thị trường Ireland và Mexico với lượng nhập tương ứng 1 nghìn tấn và 335 tấn.
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt thép 9 tháng 2017

Thị trường

9 tháng 2017

So sánh cùng kỳ 2016 (%)

Tấn

USD

Lượng

Trị giá

Tổng

3.308.340

938.863.449

20,79

57,32

Nhật Bản

1.126.346

321.229.613

-28,65

-3,77

Hồng Kông (Trung Quốc)

511.400

143.941.524

34,24

69,61

Hoa Kỳ

456.327

130.698.390

180,12

269,61

Australia

322.723

93.401.027

96,40

154,75

Singapore

128.883

36.805.307

41,73

80,71

New Zealand

78.438

23.073.419

96,11

154,57

Philippines

40.314

11.893.165

-35,78

-19,81

Chile

32.836

8.373.380

196,57

202,03

Canada

27.005

7.155.835

80,71

114,73

Anh

19.329

4.890.162

51,47

58,97

Nam Phi

13.751

3.484.573

15,52

22,94

Campuchia

11.323

2.678.226

644,93

970,37

Brazil

9.947

2.557.858

-44,04

-65,79

Đài Loan

4.310

3.419.296

-36,53

-13,39

UAE

2.471

627.617

-50,37

-51,55

Thụy Điển

268

89.079

-2,90

19,19

Hà Lan

153

37.603

-36,25

-39,81

(tính toán số liệu từ TCHQ)