Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2017 (từ 01/02 đến 15/02/2017) đạt hơn 14,22 tỷ USD tăng 10,9% (tương ứng tăng 1,4 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 01/2017.
Như vậy, tính đến hết ngày 15/02/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 41,65 tỷ USD, tăng 25% (tương ứng tăng hơn 8,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.
Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay Việt Nam vẫn chưa thoát cảnh nhập siêu. Theo đó, cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 02/2017 thâm hụt gần 2,45 USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 02/2017 thâm hụt gần 1,21 tỷ USD.
Trong 15 ngày đầu tháng 02/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 9,3 tỷ USD, tăng 13,1% tương ứng tăng gần 1,08 tỷ USD so với nửa cuối tháng 01/2017.
Tính đến hết ngày 15/02/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 26,89 tỷ USD, tăng 25,2%, tương ứng tăng hơn 5,41 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 02/2017 đạt thâm hụt 784 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/02/2017 hơn 1,55 tỷ USD.
Theo Hải quan Việt Nam, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2017 đạt gần 5,89 tỷ USD, giảm 15,9% (tương ứng giảm gần 1,12 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 01/2017. Tính đến hết ngày 15/02/2017 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt hơn 20,22 tỷ USD, tăng 18,5% (tương ứng tăng hơn 3,16 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.
Ở chiều ngược lại, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 02/2017 đạt gần 8,34 tỷ USD, tăng 43,3% ( tương ứng tăng gần 2,52 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 01/2017. Tính đến hết ngày 15/02/2017 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 21,43 tỷ USD, tăng 31,7% (tương ứng tăng hơn 5,16 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.
Nguồn: doanhnghiepvn.vn