Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu về Việt Nam sau khi tăng rất mạnh trong tháng đầu năm 2018, thì bước sang tháng 2, lượng xăng dầu nhập khẩu lại sụt giảm mạnh 18,7% so với tháng trước đó, nhưng so với cùng tháng năm 2017 vẫn tăng 33,9%, đạt 1,05 triệu tấn; kim ngạch nhập khẩu xăng dầu tháng 2 cũng giảm 16,4% so với tháng 1/2018 nhưng tăng mạnh 53,9% so với tháng 2/2017, đạt 661,87 triệu USD.

Tính chung trong cả 2 tháng đầu năm 2018, lượng xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam vẫn tăng 35,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,21 triệu tấn và kim ngạch tăng 54,6%, đạt 1,4 tỷ USD.

Xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu từ các nước Đông Nam Á. Riêng thị trường các nước Đông Nam Á cung cấp tới 60,7% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu cho Việt Nam, với gần 1,34 triệu tấn trong 2 tháng đầu năm, trị giá 805,71 triệu USD, chiếm 57,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước, đạt mức tăng 26,3% về lượng và tăng 56,4% về kim ngạch so với 2 tháng đầu năm ngoái.

Trong đó, riêng nhập khẩu từ Malaysia 702.872 tấn xăng dầu, trị giá 415,33 triệu USD, chiếm 31,8% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 29,7% trong tổng kim ngạch, tăng mạnh 131% về lượng và tăng 201,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Nhập khẩu từ Singapore 389.159 tấn, trị giá 235,45 triệu USD, chiếm 17,6% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 16,8% trong tổng kim ngạch, giảm 36,4% về lượng và giảm 22,7% về trị giá. Nhập khẩu từ Thái Lan 247.093 tấn, trị giá 154,93 triệu USD, chiếm trên 11% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xăng dầu nhập khẩu của cả nước, tăng 71,7% về lượng và tăng 112% về trị giá.

Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu từ Hàn Quốc 622.632 triệu tấn xăng dầu, trị giá 420,73 triệu USD, chiếm 28,2% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 30% trong tổng kim ngạch, tăng 45,4% về lượng và tăng 60% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Xăng dầu còn được nhập từ thị trường Trung Quốc 212.498 tấn, tương đương 139,37 triệu USD, tăng 73,2% về lượng và tăng 110,6% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Giá xăng dầu nhập khẩu trung bình trong 2 tháng đầu năm nay đạt 633,3 USD/tấn, tăng 14,4% so với cùng kỳ; trong đó nhập khẩu từ Hàn Quốc có giá cao nhất 675,7 USD/tấn, tăng 10% so với cùng kỳ và nhập khẩu từ Malaysia rẻ nhất 591 USD/tấn, tăng 30,6%.

Thị trường nhập khẩu xăng dầu 2 tháng đầu năm 2018

 

Thị trường

T2/2018

2T/2018

(+/-%) 2T/2018 so với cùng kỳ

Lượng(tấn)

Trị giá (USD)

Lượng(tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

1.049.198

661.865.042

2.207.349

1.397.931.466

35,13

54,58

ĐÔNG NAM Á

586.638

345.883.952

1.339.124

805.706.593

26,28

56,36

Malaysia

272.605

155.960.300

702.872

415.325.664

131,03

201,71

Hàn Quốc

336.071

223.417.008

622.632

420.729.644

45,37

59,95

Singapore

209.967

124.886.184

389.159

235.453.742

-36,44

-22,72

Thái Lan

104.066

65.037.468

247.093

154.927.187

71,69

112,3

Trung Quốc

120.196

78.649.158

212.498

139.365.542

73,2

110,63

(Vinanet tính toán theo số liệu của TCHQ)