Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2017 cả nước nhập khẩu trên 1,37 triệu tấn xăng dầu, trị giá 643,16 triệu USD; đưa tổng lượng xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam 6 tháng đầu năm 2017 lên trên 6,4 triệu tấn, trị giá trên 3,32 tỷ USD (tuy giảm 0,3% về lượng nhưng tăng mạnh trên  37% về trị giá so với 6 tháng đầu năm 2016).

Giá xăng dầu nhập khẩu trung bình trong 6 tháng đầu năm nay khoảng 518,6 triệu USD (tăng 37,4% so với 6 tháng đầu năm 2016).

Singapore vẫn là cung cấp hàng đầu các loại xăng dầu cho Việt Nam; với trên 2,69 triệu tấn, trị giá trên 1,3 tỷ USD (tăng 5,6% về lượng và tăng 43,8% về trị giá). Xăng dầu nhập khẩu từ Singapore chiếm 42% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 39% trong tổng kim ngạch.

Hàn Quốc - thị trường lớn thứ 2 cung cấp xăng dầu nhập khẩu cho Việt Nam; với 1,45 triệu tấn, trị giá  875,16 triệu USD (tăng tới 71,5% về lượng và tăng 126,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước).  Xăng dầu nhập khẩu từ Hàn Quôc chiếm 22,7% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 26,3% trong tổng kim ngạch.

Nhà cung cấp lớn thứ 3 là Malaysia với 1,25 triệu tấn, trị giá 562,4 triệu USD (chiếm 19% về lượng và chiếm 17% tổng trị giá);

Ngoài ra, xăng dầu còn được nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 511.744 tấn, trị giá 260,85 triệu USD, chiếm 8% thị phần.

Nhập khẩu từ thị trường Thái Lan đạt 422.610 tấn, trị giá 209,69 triệu USD, chiếm 6% thị phần. 

Đáng chú ý, xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Nga trong 6 tháng đầu năm nay sụt giảm rất mạnh, giảm 59% về lượng và giảm 51% về trị giá (chỉ đạt 5.247 tấn, trị giá 3,2 triệu USD).

Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về nhập khẩu xăng dầu 6 tháng đầu năm 2017

 

Thị trường

 

6T/2017

 

+/-(%) 6T/2017 so với cùng kỳ

 

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng kim ngạch

6.407.647

3.322.745.539

-0,26

+37,06

Singapore

2.690.118

1.309.935.301

+5,57

+43,77

Hàn Quốc

1.454.524

875.160.217

+71,52

+126,27

Malaysia

1.245.718

562.406.337

-32,32

-14,91

Trung Quốc

511.744

260.846.401

-16,65

+5,68

Thái Lan

422.610

209.569.088

+5,03

+46,95

Nga

5.247

3.240.904

-58,95

-50,59