Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ cá ngừ đóng hộp của Mỹ và EU đã bão hòa, Tunisia trở thành thị trường XK thay thế tiềm năng. Nếu như năm 2015, XK cá ngừ của Việt Nam sang đây giảm tới 70% so với năm 2014, năm 2016 XK cá ngừ đóng hộp của Việt Nam sang đây tăng 189% so với năm 2015, chiếm tới hơn 98% tổng giá trị XK cá ngừ sang đây, đạt 6,2 triệu USD.

XK các mặt hàng cá ngừ của Việt Nam, sang đây đều tăng so với năm 2015. Cá ngừ đóng hộp tiếp tục là mặt hàng XK chủ lực của Việt Nam sang thị trường này. Giá trị XK mặt hàng này trong năm 2016 đạt 6,2 triệu USD, tăng 189% so với năm 2015. Tiếp đến cá ngừ sống, tươi, đông lạnh và khô đạt 92 nghìn USD.

Theo thống kê của ITC, NK cá ngừ của Tunisia trong năm 2015 từ các nước cũng tương tự như từ Việt Nam. Tunisia đã NK 17 nghìn tấn cá ngừ trong năm 2015, trị giá 24 triệu USD, giảm 24% về khối lượng và 22% về giá trị so với năm 2014.

Trái với xu hướng NK cá ngừ của Việt Nam, Tunisia hiện đang NK chủ yếu cá ngừ vằn đông lạnh mã HS0303 (trừ thăn/philê cá ngừ) từ các nước, chiếm 64% tổng khối lượng NK cá ngừ của nước này. Tiếp đến là cá ngừ chế biến đóng hộp mã HS16, chiếm tỷ trọng 23%.

Năm 2015, Tunisa NK cá ngừ từ 17 nước trên thế giới. Trong đó, Ghana, Thái Lan, Ấn Độ, New Zealadn, Pháp và Việt Nam lần lượt là 6 nước đứng đầu về XK cá ngừ sang đây. Hiện các sản phẩm cá ngừ của Ghana đang chiếm 42,4% tổng giá trị NK cá ngừ của Tunisa, Thái Lan chiếm 21,4%, Ấn Độ chiếm 13,4%, New Zealand chiếm 5,6%, Pháp chiếm 3,4% và Việt Nam chiếm 2,4%.

Đối với các sản phẩm cá ngừ đóng hộp, Thái Lan và Việt Nam đang là 2 nước đứng đầu. Năm 2015, nhu cầu tiêu thụ cá ngừ chế biến đóng hộp của Tunisia giảm, đã ảnh hưởng tới XK sản phẩm này của các nước sang đây. Trong đó, XK cá ngừ chế biến đóng hộp của Thái Lan và Việt Nam giảm lần lượt là 40% và 73%. Nhìn chung, các sản phẩm cá ngừ đóng hộp của Việt Nam chủ yếu cạnh tranh với các sản phẩm của Thái Lan.

Trong khi đó, XK cá ngừ vằn đông lạnh mã HS0303 sang đây lại không phải là thế mạnh của các nước ASEAN, như Thái Lan và Việt Nam. Hiện, Ghana, Ấn Độ và các nước quốc đảo đang dẫn đầu về XK sản phẩm này sang đây.

Dự kiến, NK cá ngừ vằn đông lạnh của Tunisia sẽ tiếp tục tăng. Do đó, các DN Việt Nam có thể đẩy mạnh XK sản phẩm này sang Tunisia. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến giá để có thể tăng khả năng cạnh tranh.

Nguồn: vasep.com.vn