Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam 9 tháng đầu năm nay Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường Nam Phi 678,3 triệu USD, giảm 15,53% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam  đã  xuất khẩu sang Nam Phi 15 chủng loại hàng hóa, trong đó điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng chính, chiếm 57% tổng kim ngạch, với 370,9 triệu USD, giảm 13,03% so với cùng kỳ, đứng thứ hai là giày dép các loại, đạt 94,2 triệu USD, tăng 10,25% kế đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 61,22%, tương ứng với 54,6 triệu USD.

Nhìn chung, trong thời gian này xuất khẩu sang thị trường Nam Phi các mặt hàng có tốc độ tăng trưởng dương chiếm 46,6% và ngược lại các mặt hàng với tốc độ tăng trưởng âm chiếm 53,3% và xuất khẩu gỗ và sản phẩm giảm mạnh nhất, giảm 42,33%.

Đáng chú ý, mặt hàng cà phê tuy kim ngạch chỉ đứng thứ  6 trong bảng xếp hạng, nhưng tốc độ xuất khẩu mặt hàng này sang Nam Phi trong 9 tháng năm 2016 lại tăng mạnh vượt trội, tăng 92,62% so với cùng kỳ năm trước, dạt 15,1 triệu USD. Bên cạnh đó, còn có các mặt hàng khác cũng có tốc độ tăng trưởng khá như:  máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng tăng 60,65%, hạt tiêu tăng 26,35%.

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang Nam Phi 9 tháng 2016

(Nguồn số liệu: TCHQ)

Nguồn: VITIC