Tính đến hết tháng 6/2016, giá trị XK cá tra đạt 790,2 triệu USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Nửa đầu năm nay, XK cá tra của các DN Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, 2 thị trường XK lớn nhất là Mỹ và EU vẫn chưa được như mong đợi.

Mỹ

Quý II/2016, giá trị XK cá tra sang Mỹ đạt 106,5 triệu USD, tăng 31,4% so với quý trước. Tính đến hết tháng 6/2016, giá trị XK cá tra sang Mỹ đạt 187,1 triệu USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù, giá trị XK vẫn tăng nhưng số doanh nghiệp cá tra tham gia XK vào thị trường Mỹ giảm do thuế CBPG quá cao.

Theo số liệu thống kê từ Cục Nghề cá Biển Quốc gia Mỹ (NMFS), tính đến tháng 5/2016, Mỹ NK 1,1 triệu tấn thủy sản, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng giá trị NK chỉ đạt gần 7,7 tỷ USD, giảm 0,73%. Trong đó, lượng cá tra NK tăng trong khi khối lượng cá rô phi tại thị trường Mỹ giảm. Theo số liệu của NMFS, khối lượng NK cá rô phi giảm 10% xuống còn 84.604 tấn với trị giá 344,8 triệu USD.

Trong khi đó, Mỹ NK trên 54.430 tấn cá tra, tăng 11,6% so với 48.785 tấn cùng kỳ năm 2015, với giá trị NK 161,3 triệu USD, giảm 2,2% so với 164,8 triệu USD cùng kỳ năm 2015. Trong đó, NK cá rô phi của Mỹ từ Trung Quốc, nước XK philê cá rô phi đông lạnh lớn nhất, thậm chí còn giảm mạnh hơn, giảm 16,1% về khối lượng và 27,6% về giá trị. Một nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhiều DN Mỹ giảm NK cá rô phi từ Trung Quốc và chuyển sang NK từ Brazil.

Chính sách bảo hộ sản xuất trong nước, rào cản thương mại vẫn đang được dựng lên tại Mỹ. Do đó, dù cố gắng đẩy mạnh XK nhưng giá trị XK cá tra sang thị trường này dự báo sẽ không thể tăng mạnh hơn cho tới cuối năm.

EU

Quý II/2016, giá trị XK cá tra sang thị trường EU đạt 69,4 triệu USD, giảm 6,6% so với quý trước. Tính đến hết tháng 6/2016, giá trị XK cá tra sang EU đạt 133 triệu USD, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị XK cá tra sang Tây Ban Nha và Đức tăng trưởng tốt, lần lượt: 17,9% và 4,4% nhưng XK sang Hà Lan lại giảm 13%; sang Anh giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo báo cáo cập nhật nhất của Eurostat, quý I/2016, giá trị NK một số sản phẩm cá thịt trắng của EU vẫn tiếp tục tăng như: Cá Cod phile đông lạnh tăng 1,79%; cá Cod tươi, ướp lạnh tăng gần 6%; cá Alaska Pollack phile đông lạnh cũng tăng gần 4,9%, cá Cod đông lạnh tăng 5,94%. Trong khi đó, giá trị NK cá tra và cá da trơn (HS 030462) lại giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc – Hongkong, ASEAN, Brazil

Quý II/2016, giá trị XK sang Trung Quốc đạt 72,5 triệu USD, tăng 80,6% so với QI/2016. Tính đến hết tháng 6/2016, tổng giá trị XK đạt 117 triệu USD, tăng 66,7% so với cùng kỳ năm trước. XK khó khăn tại các thị trường NK lớn như: Mỹ, EU, ASEAN, Mexico buộc các DN chuyển hướng mạnh sang thị trường Trung Quốc. Trong 6 tháng liên tiếp, giá trị XK sang thị trường này tăng trưởng mức hai con số.

Quý II/2016, giá trị XK cá tra sang ASEAN đạt 34,5 triệu USD, giảm 3,3% so với quý trước. Tính đến hết tháng 6/2016, tổng giá trị XK sang ASEAN đạt 67,9 triệu USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị XK sang 3 thị trường đơn lẻ lớn nhất là: Thái Lan tăng 1,8%; Singapore giảm 1,4% và Philippines giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Cho đến nay, phần lớn sản phẩm cá tra XK sang thị trường Thái Lan và Singapore dạng phile đông lạnh hoặc cắt khúc. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn là thị trường XK lớn và ổn định nhất trong khu vực cho đến thời điểm này.

Quý II/2016, giá trị XK cá tra sang Brazil đạt 16,1 triệu USD, giảm 29,8% so với quý trước. Nhưng tính đến hết tháng 6/2016, giá trị XK sang thị trường này đạt 36,9 triệu USD, tăng 41,1% so với cùng kỳ năm 2015. So với cùng kỳ năm trước, giá trị XK cá tra sang thị trường này tiếp tục tăng, tuy nhiên chưa thực sự ổn định.

Nguồn: vasep.com.vn