Theo số liệu của Cục thống kê TP. Hà Nội, ước tính kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tháng Năm đạt 897 triệu USD tăng 2,7% so tháng trước và giảm 1,9% so cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu địa phương ước đạt 692 triệu USD tăng 2,9% so tháng trước và tăng 0,9% so cùng kỳ.

Trong tháng này, một số nhóm hàng xuất khẩu tăng khá so cùng kỳ là hàng điện tử tăng 15,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 55,7%; máy móc, thiết bị phụ tùng tăng 14,9%; kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản tháng này tiếp tục giảm (Giảm 5,2% so với cùng kỳ).

Ước tính 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 4.314 triệu USD, tăng 0,3% so cùng kỳ, trong đó xuất khẩu địa phương ước đạt 3.319 triệu USD tăng 0,7%.

Trong 5 tháng vừa qua, nhóm hàng xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ là hàng dệt may tăng 10,8%, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 33,9%. Một số nhóm hàng xuất khẩu giảm so cùng kỳ là: nông sản giảm 15,2%; linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi giảm 19,6%; xăng dầu giảm 16,4%.

Ở chiều ngược lại, uớc tính kim ngạch nhập khẩu tháng Năm đạt 1.913 triệu USD tăng 6,5% so tháng trước, giảm 12,4% so cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu địa phương đạt 826 triệu USD, tăng 6,9% so tháng trước và giảm 14% so cùng kỳ.

Trong tháng 5/2016, nhóm vật tư nguyên liệu giảm 21,9% so cùng kỳ, nhiều mặt hàng giảm mạnh: Hóa chất (giảm 40,5%), phân bón (giảm 31,6%), xăng dầu (giảm 24,2)...

Ước tính 5 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 9.281 triệu USD giảm 6,2% so cùng kỳ trong đó nhập khẩu địa phương ước đạt 4.002 triệu USD giảm 6,5%. Mặt hàng nhập khẩu giảm mạnh so cùng kỳ có hóa chất giảm 25,1%, phân bón 17,5%...

Nguồn: doanhnghiepvn.vn