Riêng tháng 6/2019 đạt 328.093 tấn, tương đương 185,6 triệu USD, giảm 4,8% về lượng và giảm 1,8% về kim ngạch so với tháng 5/2019; so với tháng 6/2018 thì tăng 4,7% về lượng và tăng 3,8% về kim ngạch. Giá xuất khẩu dầu thô trung bình trong tháng 6/2019 đạt 565,7 USD/tấn, tăng 3,1% so với tháng 5/2019 nhưng giảm nhẹ 0,8% so với tháng 6/2018. Tính trung bình trong cả 6 tháng đầu năm 2019 giá xuất khẩu đạt 529,2 USD/tấn, giảm 4,9% so với cùng kỳ.
Thị trường các nước Đông Nam Á vươn lên dẫn đầu về tiêu thụ dầu thô của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay, chiếm trên 39% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước, đạt 801.511 tấn, tương đương 422,26 triệu USD, tăng 35,2% về lượng và tăng 28,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên giá xuất khẩu giảm 5,2%, đạt 526,8 USD/tấn.
Trong khối Đông Nam Á, xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Thái Lan, đạt 393.240 tấn, tương đương 202,62 triệu USD chiếm 49% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu sang khối này, tăng 4,9% về lượng nhung giảm 4,9% về kim ngạch so với cùng kỳ, giá xuất khẩu đạt 515,3 USD/tấn, giảm 9,3%. Xuất khẩu sang Malaysia đạt 207.921 tấn, tương đương 106,92 triệu USD, chiếm trên 25% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất sang Đông Nam Á, tăng mạnh 162,6% về lượng và tăng 152,9% về kim ngạch so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang Singapore 200.350 tấn, tương đương 112,73 triệu USD, chiếm 25% trong tổng lượng và chiếm 26,7% trong tổng kim ngạch, so với cùng kỳ tăng 44,4% về lượng và tăng 52% về kim ngạch.
Sau khối Đông Nam Á là thị trường Trung Quốc chiếm 37% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước, đạt 761.394 tấn, tương đương 399,02 triệu USD, tăng mạnh 55,5% về lượng và tăng 46,7% về kim ngạch so với cùng kỳ, tuy nhiên giá xuất khẩu giảm 5,7%, đạt 524,1 USD/tấn.
Dầu thô xuất sang Nhật Bản 6 tháng đầu năm nay cũng tăng tương đối tốt 37,7% về lượng và tăng 31,8% về kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 299.288 tấn, tương đương 164,22 triệu USD; xuất sang Hàn Quốc cũng tăng mạnh 99,5% về lượng và tăng 87,4% về kim ngạch, đạt 80.720 tấn, tương đương 44,65 triệu USD.
Ở chiều ngược lại, nhập khẩu dầu thô vào Việt Nam trong tháng 6/2019 mặc dù giảm 39% cả về lượng và kim ngạch so với tháng trước đó, nhưng tính chung cả 6 tháng đầu năm 2019 vẫn tăng rất mạnh 250% cả về khối lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018, đạt 4,38 triệu tấn, tương đương 2,08 tỷ USD. Giá nhập khẩu tăng nhẹ 0,09%, đạt trung bình 474,3 USD/tấn.

Xuất khẩu dầu thô 6 tháng đầu năm 2019

Thị trường

6T/2019

So cùng kỳ năm trước (%)*

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

2.038.635

1.078.755.176

8,38

3,06

Đông Nam Á

801.511

422.263.903

35,17

28,15

Trung Quốc

761.394

399.015.795

55,45

46,66

Thái Lan

393.240

202.616.891

4,86

-4,92

Nhật Bản

299.288

164.218.312

37,73

31,82

Malaysia

207.921

106.921.639

162,58

152,93

Singapore

200.350

112.725.373

44,39

52,04

Hàn Quốc

80.720

44.645.842

99,5

87,37

Australia

26.458

14.769.136

-92,22

-92,27

(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)

 

Nguồn: Vinanet