Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 11 năm 2016 của Việt Nam ước đạt 353 nghìn tấn với giá trị đạt 156 triệu USD.
Kết quả này đã đưa khối lượng xuất khẩu gạo 11 tháng đầu năm 2016 ước đạt 4,54 triệu tấn và 2 tỷ USD, giảm 25% về khối lượng và giảm 20,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.
Xét về thị trường, cập nhật trong 10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam với 36% thị phần. Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2016 xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 1,51 triệu tấn và 678,7 triệu USD, giảm 22,5% về khối lượng và giảm 13,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.
Trong khi đó, Gana - thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2016 với 11,5% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này 10 tháng đầu năm 2016 đạt 442,2 nghìn tấn và 217,1 triệu USD, tăng 38,6% về khối lượng và tăng 33,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.
Đáng chú ý là thị trường Indonesia – thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ 4 của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2016 với 7,6% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 359,6 nghìn tấn và 142,5 triệu USD, tăng 53% về khối lượng và tăng 53,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.
Các thị trường có giá trị giảm mạnh là Philippin (61,6%), Malaysia (51,5%), Singapore (34,1%), Bờ Biển Ngà (29,1%), Hoa Kỳ (28,3%) và Hồng Kông (7,7%).
Nguồn: doanhnghiepvn.vn