Theo phân tích của Tổng cục Hải quan về diễn biến hoạt động xuất khẩu giày dép giai đoạn 2011-2016, tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này liên tục tăng các năm.

Cụ thể, trong năm 2011 đạt 6,5 tỷ USD; năm 2012 đạt 7,3 tỷ USD; năm 2013 đạt 8,4 tỷ USD; năm 2014 đạt 10,3 tỷ USD; năm 2015 đạt 12 tỷ USD và năm 2016 sơ bộ đạt 13 tỷ USD.

Như vậy, so với năm 2011, trị giá kim ngạch xuất khẩu mặt hàng giày dép năm 2016 đã tăng gấp hai lần.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, chu kỳ xuất khẩu của giày dép thường bắt đầu tăng trưởng vào quý II và đạt mức cao nhất vào quý III hàng năm.

Về thị trường xuất khẩu, nhiều năm qua, Hoa Kỳ luôn là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu hàng giày dép của Việt Nam. Xuất khẩu nhóm hàng này sang Hoa kỳ luôn chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng giày dép của cả nước và khoảng 11% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước sang nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Riêng trong năm 2016, Hoa Kỳ nhập khẩu lượng giày dép từ Việt Nam đạt tổng giá trị kim ngạch gần 4,484 tỷ USD, tăng 10% so với cùng  năm 2015. Các thị trường  lớn khác là: Trung Quốc đạt kim ngạch 904,9 triệu USD, tăng 20%; Bỉ đạt kim ngạch 825,4 triệu USD, tăng 14%; Đức đạt 764,7 triệu USD, tăng 8,4% ; Nhật Bản đạt 674,9 triệu USD, tăng 12,9%...

Liên quan đến hoạt động xuất khẩu mặt hàng giày dép, theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, hết tháng 1/2017, nhóm hàng này đạt tổng trị giá kim ngạch 1,169 tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 8,1% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nước trong cùng thời điểm.

Nguồn: baohaiquan.vn