Nhật Bản là thị trường xuất khẩu chủ lực mặt hàng giấy và sản phẩm từ giấy của Việt Nam, chiếm 14,1% tổng kim ngạch, đạt 20,5 triệu USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu lớn đứng thứ hai là Đài Loan, tăng 5,99% đạt 20,3 triệu USD, kế đến là Hoa Kỳ tăng 2,31%, đạt 17 triệu USD.

Ngoài ba thị trường chính kể trên, Việt Nam còn xuất khẩu sang các thị trường khác như: Campuchia, Australia, Singapore, Indonesia…
Nhìn chung 3 tháng đầu năm xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy sang các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng dương, chiếm 76,4%, trong đó xuất sang Trung Quốc tăng mạnh vượt trội, tăng 601,21% ngược lại số thị trường với tốc độ suy giảm chỉ chiếm 23,5% và xuất sang Lào giảm mạnh nhất, giảm 33,58%.