Theo Vụ Thị trường châu Âu-châu Mỹ (Bộ Công Thương), trong những năm gần đây, Pháp luôn là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong khối Liên minh EU. Riêng trong lĩnh vực xuất khẩu, Pháp hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam trong Liên minh EU (EU27), chỉ đứng sau Hà Lan, Đức, Áo và chiếm khoảng 10% tỷ trọng trên tổng xuất khẩu hàng hóa sang EU.
Trong bối cảnh xuất khẩu hàng hóa sang Pháp gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 vẫn xuất hiện một số mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cải thiện. Một trong những nguyên nhân chính là nhờ tận dụng tốt các cam kết giảm thuế quan ngay khi EVFTA được thực thi.
3 nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp có trị giá tăng trưởng trên 100% so với 2 tháng đầu năm 2020 gồm: Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 164,4%; nguyên phụ liệu dệt may, da, giày tăng 136,3%; xuất khẩu sản phẩm từ cao su tăng 111,7%.
Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Pháp 2 tháng đầu năm 2021
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2021 của TCHQ)
  
 

Nguồn: VITIC