Kết thúc năm 2017, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng hóa chất đã thu về trên 1,2 tỷ USD, tăng 34,46% so với năm 2016. Tính riêng tháng 12/2017, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này giảm so với tháng 11, giảm 29,9% tương ứng với 109,9 triệu USD.
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu chủ lực, đạt 315,4 triệu USD tăng 24,59%. Đứng thứ hai là Ấn Độ tăng 26,67% đạt 252,3 triệu USD và Trung Quốc đạt 193,7 triệu USD, tăng 96,35% so với năm 2016.
Ngoài ra, Việt Nam còn xuất khẩu sang Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia….
Nhìn chung, năm 2017 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa chất sang các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng, duy chỉ có thị trường Mỹ là giảm 4,34%, với 35 triệu USD.
Đặc biệt trong năm 2017 kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Indonesia tuy chỉ đạt 29 triệu USD, nhưng so với năm trước lại có mức độ tăng mạnh gấp hơn 3 lần. Ngoài ra, xuất khẩu sang thị trường Myanmar cũng tăng khá 101,7%, đạt 7,1 nghìn USD.
Đáng chú ý, thị trường xuất khẩu năm nay có thêm thị trường Séc kim ngạch đạt 55 nghìn USD.
Xuất khẩu hóa chất năm 2017

Thị trường

Năm 2017

Năm 2016

So sánh (%)

Tổng

1.268.835.634

943.631.541

34,46

Nhật Bản

315.491.118

253.217.808

24,59

Ấn Độ

252.380.052

199.237.358

26,67

Trung Quốc

193.747.807

98.675.666

96,35

Hàn Quốc

46.150.030

31.091.980

48,43

Mỹ

35.015.204

36.602.539

-4,34

Hà Lan

31.365.365

30.333.094

3,40

Indonesia

29.030.325

9.597.774

202,47

Đài Loan

23.406.589

17.345.139

34,95

Campuchia

22.270.299

19.917.478

11,81

Italy

19.882.461

17.252.980

15,24

Philippines

18.644.724

16.775.094

11,15

Thái Lan

14.472.020

13.485.589

7,31

Malaysia

7.113.590

3.526.880

101,70

Myanmar

2.755.439

2.003.825

37,51

(Vinanet tính toán số liệu TCHQ)