Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, kim ngạch xuất khẩu đá quý, kim loại tháng 8/2019 của cả nước đạt 510,96 triệu USD, tăng 6,1% so với tháng 7/2019 – đây là tháng tăng thứ tư liên tiếp.
Nâng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này 8 tháng đầu năm 2019 lên 1,56 tỷ USD, tăng gấp 3,9 lần (tức tăng 288,9%) so với cùng kỳ năm 2018.
Việt Nam xuất khẩu mặt hàng đá quý, kim loại và sản phẩm chủ yếu sang các thị trường Mỹ, Hongkong (TQ), Nhật Bản… theo đó, Mỹ dẫn đầu kim ngạch, đạt 266,92 triệu USD, chiếm 17,04% tỷ trọng tăng 4,42% so với cùng kỳ 2018, riêng tháng 8/2019 kim ngạch mặt hàng này xuất sang Mỹ đạt 50,10 triệu USD, tăng 63,12% so với tháng 7/2019 và tăng 19,21% so với tháng 8/2018.
Đứng thứ hai về kim ngạch là thị trường Hongkong (TQ) đạt 3,31 triệu USD trong tháng 8/2019, tăng gấp 2,2 lần (tức tăng 119,98%) so với tháng 7/2019 và tăng 31,18% so với tháng 8/2018. Nâng kim ngạch nhập từ thị trường 8 tháng năm 2019 lên 399,91 triệu USD, tăng 76,88% so với cùng kỳ năm 2018.
Kế đến là thị trường Nhật Bản, kim ngạch giảm 7,22% so với tháng 7/2019 nhưng tăng 1,81% so với tháng 8/2018 đạt 5,11 triệu USD, tính chung 8 tháng năm 2019 đạt 38,56 triệu USD, giảm 4,79% so với cùng kỳ 2018.
Ngoài ba thị trường chủ lực kể trên, Việt Nam còn xuất sang các thị trường khác nữa như: Bỉ, Hàn Quốc, Australia, UAE…
Nhìn chung, 8 tháng đầu năm 2019 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm sang các thị trường đều tăng trưởng, số thị trường này chiếm 61,5%, trong đó xuất mạnh sang UAE tăng gấp 3,6 lần (tương ứng 257,2%) tuy chỉ đạt 8,4 triệu USD, riêng tháng 8/2019 cũng đã xuất khẩu sang UAE 789,2 nghìn USD, giảm 36,32% so với tháng 7/2019 nhưng tăng 33,4% so với tháng 8/2018. Ở chiều ngược lại xuất khẩu sang Thái Lan giảm mạnh, giảm 45,47% chỉ với 971,4 nghìn USD, riêng tháng 8/2019 đạt 79,8 nghìn USD, giảm 65,39% so với tháng 7/2019 và giảm 47,26% so với tháng 8/2018.
Thị trường xuất khẩu đá quý, loại quý và sản phẩm 8 tháng năm 2019

Thị trường

Tháng 8/2019 (USD)

+/- so với tháng 7/2019 (%)*

8 tháng năm 2019 (USD)

+/- so với cùng kỳ năm trước (%)*

Mỹ

50.108.239

63,12

266.924.466

4,42

Hồng Kông (TQ)

3.317.150

119,98

39.919.493

76,88

Nhật Bản

5.111.543

-7,22

38.567.535

-4,79

Pháp

2.169.723

89,57

13.850.810

-14,13

Bỉ

2.188.753

192,53

12.448.977

35,28

Hàn Quốc

2.104.914

20

12.256.582

5,62

Australia

548.243

-51,89

8.428.593

1,21

UAE

789.238

-36,32

8.411.916

257,2

Anh

373.374

-4,96

2.268.696

-6,76

Đức

320.327

84,49

2.166.015

-29,12

Tây Ban Nha

202.994

-9,36

1.688.755

9,41

Thái Lan

79.880

-65,39

971.452

-45,47

Đài Loan

36.349

-76,36

525.518

4,73

(* Tính toán số liệu từ TCHQ)
Nguồn: VITIC