Theo báo cảo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 4/2017 ước đạt 2,9 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2017 đạt 10,8 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,1 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, về mặt hàng gạo, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 4/2017 ước đạt 573 nghìn tấn với giá trị đạt 269 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2016 ước đạt 1,86 triệu tấn và 834 triệu USD, giảm 7,7% về khối lượng và giảm 6,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu cà phê tháng 4/2017 ước đạt 138 nghìn tấn với giá trị đạt 313 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 592 nghìn tấn và 1,34 tỷ USD, giảm 10,6% về khối lượng nhưng tăng 19,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Về mặt hàng cao su, ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 4/2017 đạt 51 nghìn tấn với giá trị đạt 100 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 301 nghìn tấn và 611 triệu USD, giảm 5,4% về khối lượng nhưng tăng 66% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Khối lượng xuất khẩu chè tháng / 2017 ước đạt 10 nghìn tấn với giá trị đạt 15 triệu USD, đưa khối lượng xuât khẩu chè 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 38 nghìn tấn và 55 triệu USD, tăng 16,6% về khối lượng và tăng 10,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 4/2017 ước đạt 23 nghìn tấn với giá trị 220 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 79 nghìn tấn và 735 triệu USD, giảm 13,1% về khối lượng nhưng tăng 7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 4/2017 ước đạt 604 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,1 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn