Số liệu từ TCHQ Việt Nam, tháng 4/2017, Việt Nam đã xuát khẩu 65,8 nghìn tấn phân bón các loại, trị giá 36,2 triệu USD,giảm 16,5% về lượng và giảm 19% về trị giá so với tháng 3/2017 – đây là tháng thứ hai giảm liên tiếp – tính chung từ đầu năm đến hết tháng 4/2017, lượng phân bón xuất khẩu đạt 279,1 nghìn tấn, trị giá 75 triệu USD, tăng 53,01% về lượng và tăng 48,27% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.
Việt Nam xuất khẩu phân bón chủ yếu sang Campuchia, chiếm 28,9% tổng lượng xuất khẩu đạt 80,7 nghìn tấn, trị giá 26,2 triệu USD, tăng 122,41% về lượng và tăng 127,05% về trị giá so với cùng kỳ, đây cũng là thị trường có tốc độ xuất khẩu tăng mạnh vượt trội.
Thị trường lớn đứng thứ hai là Malaysia, đạt 50,5 nghìn tấn, trị giá 9,1 triệu USD, tăng 72,08% về lượng và tăng 102,77% về trị giá, kế đến là Hàn Quốc, nhưng xuất khẩu sang thị trường đều giảm cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 32,66% và giảm 57,16% tương ứng với 23 nghìn tấn, trị giá 3,6 triệu USD.
Ngoài ba thị trường chủ lực kể trên, phân bón của Việt Nam còn xuất sang các nước như Lào, Philippines, Thái Lan, Nhật Bản và Đài Loan.
Đáng chú ý, xuất khẩu phân bón thời gian này sang Philippines giảm mạnh nhất, giảm 53,68% về lượng và giảm 61,58% về trị giá, tương ứng với 14,2 nghìn tấn, 3,8 triệu USD.

Số liệu thống kế TCHQ thị trường xuất khẩu phân bón 4 tháng 2017

Thị trường

4 tháng 2017

4 tháng 2016

So sánh (%)

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng

279.163

75.047.545

182.443

50.617.084

53,01

48,27

Cămpuchia

80.716

26.284.712

36.291

11.576.529

122,41

127,05

Malaysia

50.561

9.172.585

29.382

4.523.693

72,08

102,77

Hàn Quốc

23.039

3.699.012

34.211

8.635.221

-32,66

-57,16

Lào

21.103

5.691.961

12.509

3.136.380

68,70

81,48

Philippines

14.245

3.865.188

30.752

10.059.500

-53,68

-61,58

Thái Lan

6.433

1.883.646

5.741

1.623.822

12,05

16,00

Nhật Bản

2.075

451.726

2.086

522.133

-0,53

-13,48

Đài Loan

626

176.950

1.009

244.154

-37,96

-27,53

Nhằm đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển thị trường nội địa, theo các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp sản xuất phân bón cần chủ động đầu tư cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng, giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh, có chiến lược xây dựng thương hiệu.
Tổng giám đốc Vinachem, Ông Nguyễn Gia Tường - cho biết, giải pháp mà Vinachem đưa ra là tập trung tháo gỡ khó khăn cho các sản phẩm urê và DAP. Trong đó, chú trọng tăng cường triển khai đồng bộ giải pháp thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của đơn vị ở trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Vinachem sẽ xây dựng Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2017 trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu của DN nhằm phát triển thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu, giảm áp lực cạnh tranh trong nước. Mặt khác, tập đoàn và các đơn vị cũng triển khai đồng bộ, hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" để thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước.
Bộ Công Thương đã đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế quy định mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) để gỡ khó chính sách thuế VAT cho phân bón. Đây là yếu tố quan trọng khuyến khích DN sản xuất phân bón trong nước đầu tư công nghệ mới, sản xuất các loại phân bón chất lượng cao, chủ động nguồn cung với giá thành hợp lý.