Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam cho thấy, tháng 10/2016 xuất khẩu phân bón của cả nước đã lấy lại đà tăng trưởng sau ba tháng giảm liên tiếp, tăng 28,5% về lượng và tăng 33,9% về trị giá so với tháng 9, đạt lần lượt 74,9 nghìn tấn, trị giá 21,2 triệu USD, Nâng lượng phân bón xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2016 lên 585,6 nghìn tấn, trị giá 172,6 triệu USD, giảm 12,8% về lượng và giảm 28,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong số thị trường xuất khẩu phân bón thì Campuchia là thị trường chủ lực, chiếm 46% tổng lượng phân bón xuất khẩu, với 213,5 nghìn tấn, trị giá 67,8 triệu USD, giảm 16,05% về lượng và giảm 30,7% về trị giá so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là thị trường Philippines, giảm 6,03% về lượng và giảm 18,77% về trị giá với 67,2 nghìn tấn, trị giá 20,5 triệu USD. Tiếp nối đà suy giảm từ hai thị trường kể trên, xuất khẩu sang thị trường Malaysia giảm 26,64% về lượng và giảm 52,66% về trị giá, tương ứng với 59,6 nghìn tấn, trị giá 10,8 triệu USD.

Ngược với đà suy giảm 3 thị trường chủ lực kể trên, xuất khẩu sang Angola lại tăng mạnh vượt trội – đây cũng là một trong những thị trường tiềm năng – xuất khẩu phân bón của Việt Nam, tuy lượng phân bón xuất khẩu sang đây chỉ chiếm 8%, nhưng lại tăng mạnh vượt trội, tăng 218,81% về lượng và tăng 212,21% về trị giá, đạt 36,3 nghìn tấn, trị giá 14,4 triệu USD.

Nhìn chung, 10 tháng đầu năm nay, lượng phân bón xuất khẩu sang các thị trường có tốc độ tăng trưởng dương chỉ chiếm 22,2% và những thị trường với tốc độ tăng trưởng âm chiếm tới 77,7%, trong đó xuất khẩu sang Đài Loan giảm mạnh nhất, giảm 27,04%.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu phân bón 10 tháng 2016

(Nguồn số liệu: TCHQ)

Nguồn: VITIC