Theo số liệu thống kê từ TCHQ Việt Nam tháng 9/2017 cả nước đã xuất khẩu 99,7 nghìn tấn phân bón các loại, trị giá 26,8 triệu USD, tăng 7,3% về lượng và tăng 2,4% về trị giá so với tháng 8 – đây là tháng tăng đầu tiên sau khi giảm 2 tháng liên tiếp – nâng lượng phân bón xuất khẩu 9 tháng 2017 lên 730,54 nghìn tấn, trị giá 203,2 triệu USD, tăng 42,47% về lượng và tăng 33,76% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất bình quân giảm 6,1% so với cùng kỳ xuống còn 278,22 USD/tấn.
Campuchia tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực mặt hàng phân bón của Việt Nam trong 9 tháng qua, chiếm 38,1% tổng lượng phân bón xuất khẩu, đạt 278,8 nghìn tấn, trị giá 89 triệu USD, tăng 62,41% về lượng và tăng 59,06% về trị giá so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là thị trường Malaysia – đây là thị trường có tốc độ tăng ấn tượng cả về lượng và trị giá đều tăng trên 100%, trong đó lượng xuất đạt 108,5 nghìn tấn, tăng 110,09%, trị giá 21,1 triệu USD, tăng 144,32% so với cùng kỳ. Giá xuất bình quân tăng 16,2% đạt mức 194,9 USD/tấn.
Kế đến là thị trường Hàn Quốc với lượng xuất 55,7 nghìn tấn, trị giá 9,2 triệu USD, tăng 58,83% về lượng nhưng giảm 2,76% về kim ngạch nhưng giá xuất bình quân giảm khá mạnh 38,7% xuống còn 166,82 USD/tấn.
Đặc biệt xuất khẩu sang thị trường Anggola tuy giảm cả lượng và trị giá nhưng giá xuất bình quân sang thị trường này tăng khá mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, Việt Nam đã xuất sang Angola 401 tấn phân bón các loại trong 9 tháng 2017, trị giá 193,8 nghìn USD, giá xuất bình quân 483,3 USD/tấn, giảm 57,79% về lượng và giảm 46,35% về trị giá nhưng giá tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.
Nhìn chung, 9 tháng đầu năm nay lượng phân bón xuất sang các thị trường đều có mức tăng trưởng, chiếm 66,6% ngoài thị trường Malaysia có mức tăng mạnh thì xuất sang Thái Lan cũng tăng khá cả lượng và trị giá, tăng lần lượt 100,6% và tăng 110,7%, tương ứng với 17 nghìn tấn, trị giá 4,8 triệu USD. Ngược lại, thị trường với lượng xuất suy giảm chiếm 33,3% và xuất sang Phippines giảm mạnh nhất, 64% về lượng và 67,15% về trị giá chỉ với 21,6 nghìn tấn và kim ngạch 6,1 triệu USD.
Thị trường xuất khẩu phân bón 9 tháng 2017

Thị trường

9T/2017

So sánh cùng kỳ (%)

Tấn

USD

Lượng

Trị giá

Tổng

730.411

203.215.874

42,47

33,76

Campuchia

278.895

89.027.158

62,41

59,06

Malasyia

108.589

21.173.569

110,09

144,32

Hàn Quốc

55.713

9.293.832

58,83

-2,76

Lào

51.948

13.615.064

84,21

91,69

Philippines

21.637

6.179.292

-64,40

-67,15

Thái Lan

17.033

4.883.124

100,60

110,70

Nhật Bản

6.839

2.213.615

92,32

144,50

Đài Loan

1.472

420.450

-30,73

-20,56

Ăngola

401

193.805

-57,79

-46,35

(tính toán số liệu từ TCHQ)