Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng rau quả trong tháng 4/2020 đạt 342,04 triệu USD, giảm 26% so với tháng 4/2019. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4/2020 xuất khẩu hàng rau quả đạt 1,22 tỷ USD, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Hàng rau quả xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm 61% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta. Tháng 4/2020 đạt 225,35 triệu USD, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 4 tháng đầu năm 2020 đạt 745,09 triệu USD, giảm 29,2% với cùng kỳ năm 2019.
Đáng chú ý, xuất khẩu hàng rau quả xuất sang thị trường Thái Lan 4 tháng đầu năm 2020 đạt 57,8 triệu USD, tăng 244,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Thái Lan tăng từ 1,2% (năm 2019) lên 4,7% trong 4 tháng đầu năm 2020 chiếm 4,7%, tăng 3,5 % so với cùng kỳ năm 2019. Riêng tháng 4 đạt 7,29 triệu USD tăng 64% so với cùng kỳ năm 2019.
Thị trường lớn thứ 3 là Hàn Quốc 4 tháng đầu năm 2020 chiếm 3,1% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của cả nước. Tháng 4 đạt 13,02 triệu USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ 2019. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4/ 2020 đạt 54,59 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ 2019.
Mặc dù diễn biến tình hình dịch bệnh trong 4 tháng đầu năm rất phức tạp, nhưng xuất khẩu hàng rau quả sang một số thị trường chính vẫn tăng khá, trừ thị trường Trung Quốc. Hàng rau quả xuất khẩu tăng mạnh sang các thị trường, nhưng do tỷ trọng xuất khẩu thấp nên không bù đắp được lượng xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc sụt giảm trong 4 tháng đầu năm 2020.
 Xuất khẩu hàng rau quả trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/05/2020 của TCHQ)

 

 

Thị trường

 

Tháng 4/2020

(Nghìn USD

 

So với tháng 4/2019 (%)

 

 

4T/2020

(Nghìn USD)

 

So với 4T/năm 2019 (%)

Tỷ trọng

 năm 2020

Tỷ trọng

 năm 2019

Tổng cộng

342.042

-26,0

1.225.436

-12,5

100

100

Trung Quốc đại lục

225.352

-38,5

745.098

-29,2

60,8

75,1

Thái Lan

7.291

64,2

57.809

244,1

4,7

1,2

Hàn Quốc

13.02

5,8

54.591

25,4

4,5

3,1

Mỹ

13.432

-2,8

49.216

8,2

4,0

3,2

Nhật Bản

10.589

28,2

46.161

26,4

3,8

2,6

Hà Lan

9.41

81,9

28.023

28,3

2,3

1,6

Đài Loan (TQ)

8.908

148,6

24.207

113,5

2,0

0,8

Nga

5.448

48,1

19.817

142,8

1,6

0,6

Australia

4.819

58,2

18.402

46,3

1,5

0,9

U.A.E

5.272

98,5

17.281

31,8

1,4

0,9

Thị trường khác

38.502

0,0

164.832

17,9

13,5

10,0

Nguồn: VITIC