Tính riêng mặt hàng sắn, tháng 8 đã xuất khẩu 134,5 nghìn tấn, trị giá 23,2 triệu USD, tăng 4,7% về lượng và tăng 1,9% về trị giá, nâng lượng sắn xuất khẩu 8 tháng 2017 lên 1,1 triệu tấn, trị giá 188,3 triệu USD, giảm 9,5% về lượng và giảm 13,1% về trị giá so với cùng kỳ.
Với vị trí địa lý gần và giao nhận vận chuyển hàng hóa thuận lợi, Trung Quốc là thị trường chủ lực xuất khẩu sắn và sản phẩm của Việt Nam, chiếm 88% tổng lượng xuất khẩu, đạt 2,2 triệu tấn, trị giá 555,6 triệu USD, tăng 1,44% về lượng nhưng giảm 6,29% về trị giá so với cùng. Tính riêng tháng 8, lượng sắn xuất sang thị trường Trung Quốc đạt 255,1 nghìn tấn, trị giá 63,8 triệu USD.
Thị trường lớn dứng thứ hai là Hàn Quốc, tuy nhiên lượng xuất sang thị trường này giảm 5,01% nhưng kim ngạch lại tăng trưởng so với cùng kỳ, tương ứng với 67,9 nghìn tấn, trị giá 15,4 triệu USD. Kế đến là thị trường Nhật Bản với lượng xuất 48,3 nghìn tấn, trị giá 8,6 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ đều giảm cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 19,79% và giảm 25,14% - đây là thị trường giảm mạnh nhất.
Đáng chú ý, xuất khẩu sắn và sản phẩm sang thị trường Malaysia tuy chỉ đạt 39,4 nghìn tấn, nhưng so với cùng kỳ lại có tốc độ tăng mạnh vượt trội, tăng 42,38%.
Thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm 8 tháng 2017

Thị trường

8 tháng 20172017

So sánh cùng kỳ năm 2016 (%)

Lượng

trị giá

Lượng

trị giá

Tổng

2.588.206

643.761.115

0,72

-7,00

Trung Quốc

2.274.624

555.681.296

1,44

-6,29

Hàn Quốc

67.934

15.420.452

-5,01

-9,71

Nhật Bản

48.375

8.690.031

-19,79

-25,14

Philippin

41.150

13.009.610

27,66

9,23

Malaixia

39.467

12.496.211

42,38

26,42

Đài Loan

26.326

8.570.038

-4,51

-16,65

(tính toán theo số liệu của TCHQ)