Tháng 4/2017, cả nước đã xuất khẩu 269 nghìn tấn sắn và sản phẩm từ sắn, trị giá 72,7 triệu USD, giảm 51,3% về lượng và giảm giảm 44,8% về trị giá so với tháng 3 – đây là tháng đầu tiên xuất khẩu sắn suy giảm sau hai tháng tăng liên tiếp – tính chung từ đầu năm đến hết tháng 4/2017 cả nước đã xuất khẩu trên 1,4 triệu tấn sắn và sản phẩm, trị giá 366,5 triệu USD, giảm 10,7% về lượng và giảm 14,1% về trị giá so với cùng kỳ, số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam.
Trong số thị trường xuất khẩu sắn của Việt Nam, Trung Quốc luôn soán ngôi vị dẫn đầu về cả lượng và kim ngạch, chiếm 89,5% tổng lượng sắn xuất khẩu, với 1,3 triệu tấn, trị giá 320,8 triệu USD, giảm 11,14% về lượng và giảm 14,48% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường chiếm thị phần lớn đứng thứ hai là Hàn Quốc, đạt 40 nghìn tấn, trị giá 8,9 triệu USD, tăng 96,04% về lượng và 107,34% về trị giá, kế đến là Philippine, tăng 71,02% về lượng và tăng 38,88% về trị giá, đạt tương ứng 28,1 nghìn tấn, trị giá 8,8 triệu USD.
Ngoài ba thị trường chính kể trên, sắn và sản phẩm sắn của Việt Nam còn được xuất khẩu sang các nước khác như Malaysia, Đài Loan và Nhật Bản với lượng xuất lần lượt 23,1 nghìn tấn, 15,8 nghìn tấn và 2,1 nghìn tấn, tăng tương ứng 34,8%, 7,44% và giảm 94,34%.
Nhìn chung, 4 tháng đầu năm 2017 xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn sang các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng dương, chiếm 66,6% và ngược lại thị trường với tốc độ suy giảm chiếm 33,3%, trong đó giảm mạnh nhất là thị trường Nhật Bản.

Thống kê TCHQ thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm 4 tháng 2017

Thị trường

4 tháng 2017

 

So với cùng kỳ 2016 (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng

1.487.366

366.599.923

-10,70

-14,10

Trung Quốc

1.332.163

320.805.208

-11,14

-14,48

Hàn Quốc

40.040

8.971.475

96,04

107,34

Philippine

28.157

8.835.991

71,02

38,88

Malaysia

23.107

7.242.765

34,82

19,48

Đài Loan

15.838

5.161.366

7,44

-6,48

Nhật Bản

2.109

664.814

-94,34

-90,64