Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, thì hàng mây, tre, cói của Việt Nam trong quý I/2017 đã xuất khẩu sang 19 quốc gia trên thế giới, trong đó Hoa Kỳ là thị trường chủ lực, chiếm 21,1% tổng kim ngạch, với 13,8 triệu USD, nhưng so với quý I/2016 tốc độ xuất sang thị trường này lại giảm 10,86%. Đứng thứ hai sau Hoa Kỳ là thị trường Nhật Bản, đạt 11,3 triệu USD, tăng 9,65%, kế đến là Đức với 8,3 triệu USD, giảm 16,8%...

Ngoài ba thị trường chính kể trên, hàng mây, tre cói của Việt Nam còn xuất sang các thị trường khác như: Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Austrlaia, Canada….
Nhìn chung, quý đầu năm nay, tốc độ xuất khẩu hàng mây, tre, cói sang các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng dương chiếm nhiều hơn, gần 53% trong đó xuất sang Bỉ tăng mạnh nhất, tăng 65,56%, ngược lại thị trường có tốc độ suy giảm chiếm 47% và xuất sang Hàn Quốc giảm mạnh nhất, giảm 26,4%.