Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 9/2017 cả nước đã thu về 63,8 triệu USD xuất khẩu sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ, giảm 8,8% so với tháng 8, tính chung 9 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 641,1 triệu USD, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2016.
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ của Việt Nam chủ yếu xuất sang thị trường Australia, chiếm 4,6% tổng kim ngạch. Chiếm thị phần đứng thứ hai là Trung Quốc đại lục, chiếm 2,2% và Campuchia chiếm 1,41%...
Ngoài ba thị trường chủ lực kể trên, mặt hàng này của Việt Nam còn xuất sang các thị trường khác nữa như: Đài Loan (Trung Quốc), Chile, Myanmar, Indonesia….
Đối với các thị trường như Cộng hòa Tanzania, Brazil, Kenya, Slovakia, Peru và EU kim ngạch xuất còn đạt ở mức thấp.
Thị trường xuất khẩu sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ
9 tháng 2017 (ĐVT: USD)

Thị trường

Tháng 9

9 tháng 2017

Tổng

63.818.509

641.181.145

Australia

3.696.601

29.494.413

Trung Quốc

786.488

9.054.980

Campuchia

687.081

6.439.078

New Zealand

633.930

3.978.836

Đài Loan

512.293

3.195.615

Malaysia

206.882

3.047.498

Chile

58.521

2.604.043

Indonesia

94.517

1.920.894

Myanmar

145.652

1.643.626

Hồng Kông (Trung Quốc)

97.619

948.346

Lào

49.389

607.390

Pê Ru

 

515.525

Philippines

25.098

445.269

Ả Rập Xê Út

35.595

396.816

(số liệu thống kê TCHQ)