Theo số liệu thống kê sơ bộ của của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh sang các thị trường trong 2 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng 14,8% so với 2 tháng đầu năm 2016; trong đó riêng tháng 2/2017 kim ngạch đạt 73,2 triệu USD, tăng 9% so với tháng đầu năm 2017

Trong số 10 thị trường chủ yếu tiêu thụ thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh của Việt Nam, thì có 4 thị trường lớn đạt kim ngạch trên 10 triệu USD trong 2 tháng đầu năm, gồm có: Singapore, Malaysia, Nhật Bản và Trung Quốc

Trong đó, Singapore đứng đầu về kim ngạch, với 46,3 triệu USD, chiếm 33% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy tinh và sản phẩm thủy tinh của cả nước, đạt mức tăng trưởng 27,7% so với cùng kỳ năm 2016; tính riêng trong tháng 2, xuất khẩu sang thị trường này đạt 22,62 triệu USD, giảm 4,4% so với tháng 1.

Malaysia là thị trường lớn thứ hai về tiêu thụ nhóm sản phẩm này của Việt Nam, đạt 27,2 triệu USD, chiếm 19,4%, giảm 18%; trong đó tháng 2/2017 đạt 14,6 triệu USD, tăng 16%.

Tiếp đến thị trường Nhật Bản, đạt 14,2 triệu USD, chiếm 10%, giảm 5,4%; riêng tháng 2 tăng 43,8%, đạt 8,4 triệu USD.

Điểm nổi bật về xuất khẩu thủy tinh và sản phẩm thủy tinh trong 2 tháng đầu năm nay là xuất khẩu sang Philippines và Hàn Quốc tăng trưởng rất mạnh, với mức tăng tương ứng 223% và 125% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ xuất khẩu thủy tinh và sản phẩm thủy tinh 2 tháng đầu năm 2017

ĐVT: USD

Thị trường

2T/2017

2T/2016

+/- (%) 2T/2017 so với cùng kỳ

Tổng kim ngạch

140.413.878

122.276.855

+14,83

Singapore

46.293.751

36.245.519

+27,72

Malaysia

27.180.836

33.199.587

-18,13

Nhật Bản

14.204.643

15.008.500

-5,36

Trung Quốc

12.835.313

7.793.502

+64,69

Hoa Kỳ

7.262.226

8.166.006

-11,07

Hàn Quốc

7.048.710

3.137.751

+124,64

Philippines

1.729.930

536.262

+222,59

Campuchia

737.135

985.877

-25,23

Canada

691.829

487.336

+41,96

Thái Lan

508.117

648.644

-21,66