Mặt hàng dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Ba Lan trong 2 tháng đầu năm là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trị giá 39,7 triệu USD, tăng 78,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 56,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tiếp đến là nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng trị giá 39,7 triệu USD, giảm 30,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 12% tỷ trọng xuất khẩu. Đứng thứ ba là mặt hàng dệt may, trị giá 12 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.
Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước: xuất khẩu giày dép tăng 39%; sản phẩm từ sắt thép tăng 30,8%; sản phẩm từ chất dẻo tăng 376,9%; xuất khẩu sản phẩm, mây, tre cói và thảm tăng 34,2%; sản phẩm từ cao su tăng 283,6%; xuất khẩu chè tăng 196,6%.
 Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Ba Lan 2 tháng đầu năm 2021

(tính toán từ số liệu công bố ngày 8/3/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Nguồn: VITIC