Trong 11 tháng 2016, Việt Nam đã xuất sang Campuchia 28 chủng loại mặt hàng, trong đó sắt thép là mặt hàng chủ lực, chiếm 13,7%, với 271,9 triệu USD, giảm 24,98%. Đứng thứ hai tiếp tục xu hướng kim ngạch suy giảm đó là mặt hàng xăng dầu, giảm 25,23%, với 256 triệu USD. Đứng thứ ba là hàng dệt may, tuy nhiên tốc độ xuất khẩu mặt hàng này sang Campuchia lại tăng trưởng, với mức tăng 18,59%, đạt 221,3 triệu USD…

Nhìn chung, 11 tháng 2016, tốc độ xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Campuchia đều suy giảm kim ngạch, số mặt hàng này chiếm tới 75%, trong đó xuất khẩu phân bón giảm mạnh, giảm 93,12%, tương ứng với 76,4 triệu USD. Ngược lại số mặt hàng có tốc độ tăng trưởng dương chỉ chiếm 25% và xuất khẩu điện thoại và linh kiện tăng mạnh vượt trội, tăng 1618,23%, tuy kim ngạch chỉ đạt 2,6 triệu USD, bên cạnh đó xuất khẩu gỗ và sản phẩm cũng có mức tăng khá, tăng 371,12%, đạt 10,8 triệu USD.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia 11 tháng 2016

Nguồn số liệu: TCHQ

Nguồn: VITIC