Trong rổ hàng hóa xuất khẩu sang Hà Lan năm 2016, máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng chủ lực, chiếm 29,1%, đạt kim ngạch 1,7 tỷ USD, tăng 53,50% so với năm trước.

Đứng thứ hai về kim ngạch là điện thoại các loại và linh kiện, đạt trên 1 tỷ USD, tăng 32,02%, kế đến là giày dép các loại đạt 595,1 triệu USD, tăng 11,51%....

Nhìn chung, năm 2016, xuất khẩu hàng hóa sang Hà Lan các mặt hàng đều có tốc độ tăng trưởng dương, số hàng này chiếm 74%, trong đó xuất khẩu mặt hàng hóa chất tăng mạnh vượt trội, tăng 276,46% tuy kim ngạch chỉ đạt 30,3 triệu USD. Ngược lại, số hàng hóa với tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 25,9% và xuất hạt tiêu giảm mạnh, giảm 29,06% tương ứng với 52,2 triệu USD.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về tình hình xuất khẩu

sang Hà Lan năm 2016

ĐVT: USD

Mặt hàng

Năm 2016

So với năm 2015 (%)

Tổng cộng

6.014.052.144

26,29

máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

1.754.610.957

53,50

điện thoại các loại và linh kiện

1.057.815.397

32,02

giày dép các loại

595.148.795

11,51

hàng dệt, may

538.211.477

4,71

hạt điều

382.694.512

23,99

máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

290.534.754

32,34

túi xách, ví, vali, mũ, ô dù

284.509.738

32,96

Hàng thủy sản

204.408.016

22,13

phương tiện vận tải và phụ tùng

135.227.102

21,06

sản phẩm từ chất dẻo

128.516.152

1,60

sản phẩm từ sắt thép

78.334.717

-3,42

gỗ và sản phẩm gỗ

69.212.041

-0,22

hàng rau quả

54.721.711

29,41

hạt tiêu

52.276.554

-29,06

cà phê

33.179.708

22,09

hóa chất

30.333.094

276,46

đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

17.657.402

16,95

bánh kẹo và các sp từ bánh kẹo

16.807.366

19,21

cao su

16.031.617

-3,98

sản phẩm gốm, sứ

14.039.237

1,55

sản phẩm mây,tre, cói và thảm

12.590.092

0,77

sản phẩm từ cao su

8.949.759

1,90

nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

7.125.015

-12,32

sản phẩm hóa chất

4.625.812

4,61

máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

3.738.505

149,06

gạo

2.997.519

-1,07

kim loại thường khác và sản phẩm

2.288.003

-19,14