Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, hai tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã xuất khẩu sang Indonesia 443,3 triệu USD, giảm 8,18% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia tới 30 chủng loại mặt hàng, trong đó nhóm hàng công nghiệp chế biến là chủ yếu, chiếm gần 50% tổng kim ngạch, kế đến là hàng công nghiệp, nông sản.

Trong rổ hàng hóa xuất khẩu sang Indonesia trong 2 tháng đầu năm nay thì điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng chủ lực, chiếm 25,6% tổng kim ngạch, đạt 113,6 triệu USD, tăng 36,59% so với 2 tháng 2016. Đứng thứ hai về kim ngạch là sắt thép các loại, đạt 61,3 triệu USD, tăng 16,37%, kế đến là máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng, tăng 17,74%, đạt 33,7 triệu USD…

Nhìn chung, 2 tháng 2017, hàng hóa xuất khẩu sang Indonesia đều tăng trưởng dương, số hàng này chiếm tới 67%, trong đó xuất khẩu hàng hóa chất tăng mạnh vượt trội, tăng 646,39%, tuy kim ngạch chỉ đạt 10,2 triệu USD, ngược lại, số hàng hóa với tốc độ suy giảm chỉ chiếm 33% và xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm mạnh, giảm 69,06%, tương ứng với 1,1 triệu USD.

Ngoài mặt hàng  hóa chất có tốc độ tăng trưởng mạnh vượt trội, còn có một số hàng hóa cũng có tốc độ tăng tới 100% như:  giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 130,71%; chất dẻo nguyên liệu tăng 151,14% và cao su tăng 108,58%.