Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, kết thúc năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Myanma đạt 461,9 triệu USD, tăng 22,03% so với năm 2015.

Trong rổ hàng hóa Việt Nam xuất sang Myanma năm 2016, phương tiện vận tải và phụ tùng là mặt hàng chủ lực, chiếm 11,5% tổng kim ngạch, đạt 53,5 triệu USD, tăng 42,54% so với năm 2015. Đứng thứ hai là máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, tăng 31,48%, đạt 40,6 triệu USD, kế đến là sản phẩm từ sắt thép với kim ngạch 33,8 triệu USD, nhưng tốc độ xuất khẩu mặt hàng này sang Myanma giảm, giảm 14,8% so với năm 2015.

Nhìn chung, năm 2016, tốc độ xuất khẩu sang Myanma các mặt hàng đều tăng trưởng dương, chiếm 69,2% trong đó xuất khẩu sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ tăng mạnh nhất, tăng 48,9% mặc dù kim ngạch chỉ đạt 3,2 triệu USD, ngược lại số hàng hóa với tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 30,7% và xuất khẩu clanke và xi măng giảm mạnh nhất, giảm 70,87%, tương ứng với 2,4 triệu USD.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về tình hình xuất khẩu sang Myanma năm 2016

                                                                                              ĐVT: USD

Mặt hàng

Năm 2016

So với năm 2015 (%)

Tổng

461.941.520

22,03

phương tiện vận tải và phụ tùng

53.501.920

42,54

máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

40.674.337

31,48

sản phẩm từ sắt thép

33.861.861

-14,80

sản phẩm từ chất dẻo

26.161.249

30,41

kim loại thường khác và sản phẩm

23.450.900

-2,24

sắt thép các loại

16.026.369

33,57

hàng dệt, may

12.904.415

7,96

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

10.474.591

6,25

sản phẩm gốm, sứ

6.609.085

12,80

chất dẻo nguyên liệu

4.214.085

10,59

sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

3.229.638

48,99

clanke và xi măng

2.499.496

-70,87

hóa chất

2.003.825

-25,57