Việt Nam xuất khẩu sang Myanmar 13 chủng loại hàng hóa, trong đó phương tiện vận tải và phụ tùng là mặt hàng chủ lực, chiếm 21% tổng kim ngạch, đạt trên 41 triệu USD, tăng 32,85%, đứng thứ hai là máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng, đạt 33,8 triệu USD, tăng 33,77% so với cùng kỳ - đây cũng là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng mạnh vượt trội -  kế đến là sản phẩm từ sắt thép, giảm 24,25%, tương ứng với 27,4 triệu USD…

Nhìn chung, 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sang Myanmar các mặt hàng với tốc độ tăng trưởng dương chiếm phần lớn 61,5%, ngược lại các mặt hàng với tốc độ suy giảm chỉ chiếm 38,4% và xuất khẩu clanke và xi măng giảm mạnh nhất, giảm 98,6%.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang Myanmar 10 tháng 2016

(Nguồn số liệu: TCHQ)

Nguồn: VITIC