Chủng loại hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Saudi Arabia còn khiếm tốn, mới chỉ có 11 chủng loại mặt hàng, trong đó điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng chủ lực, chiếm 29,9% tổng kim ngạch, với 108,2 triệu USD, giảm 41% so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là mặt hàng thủy sản, giảm 11,96% tương ứng với 56,1 triệu USD và kế đến là hàng dệt may, giảm 15,86% với 44 triệu USD…

Nhìn chung, 11 tháng 2016, tốc độ xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đều suy giảm ở hầu hết các mặt hàng, trong đó giảm mạnh nhất là sản phẩm từ sắt thép, giảm 97,13%, tương ứng 458,2 nghìn USD và giảm ít nhất là sắt thép các loại, giảm 9,29% với 5,9 triệu USD.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Saudi Arabia 11 tháng 2016

(Nguồn số liệu: Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam)