Theo số thống kê từ TCHQ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Ai Cập đạt 48 triệu USD trong tháng 7/2018, giảm 3,05% so với tháng 6/2018 nhưng tăng 49,75% so với tháng 7/2017. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 7/2018, kim ngạch xuất khẩu sang Ai Cập đạt 277 triệu USD, tăng 45,29% so với cùng kỳ 2017.
Ai Cập nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu mặt hàng xơ sợi, chiếm 13% tỷ trọng đạt 36,1 triệu USD với 16,9 nghìn tấn, tăng 10,12% về lượng và 12,43% về trị giá so với cùng kỳ. Giá xuất bình quân đạt 2.124,5 USD/tấn.
Đứng thứ hai là nhóm hàng máy móc thiết bị và phụ tùng chiếm 12,95% tỷ trọng đạt 35,8 triệu USD, tăng gấp hơn 2 lần (tức tăng 192,06%) so với cùng kỳ - đây cũng là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng vượt trội.
Kế đến là nhóm hàng nông sản như cà phê, hạt tiêu cà phê, thủy sản. Trong 3 mặt hàng này thì duy chỉ hạt tiêu giảm 42,19% về kim ngạch, còn đều tăng trưởng lần lượt 61,64% và 59,53% so với cùng kỳ.
Về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Ai Cập 7 tháng đầu năm 2018 có thêm mặt hàng sắt thép với 2,7 nghìn tấn, trị giá 1,8 triệu USD, giá xuất bình quân 693,86 USD/tấn.
Nhìn chung, 7 tháng đầu năm nay hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Ai Cập đều tăng trưởng, chiếm 85,7%.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Ai Cập 7 tháng năm 2018

Mặt hàng

T7/2018 (USD)

+/- so với T6/2018 (%)*

7T/2018 (USD)

+/- so với cùng kỳ 2017 (%)*

Tổng

48.092.455

-3,05

277.062.888

45,29

Xơ, sợi dệt các loại

6.367.807

15,88

36.113.401

12,43

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

1.735.674

-40,04

35.881.018

192,06

Hàng thủy sản

4.096.310

-1,76

25.668.687

61,64

Hạt tiêu

4.357.083

20,93

17.333.167

-42,19

Cà phê

2.381.102

-4,95

16.131.994

59,53

Phương tiện vận tải và phụ tùng

2.046.256

22,2

10.243.380

1,94

Hàng dệt, may

882.389

72,31

3.722.795

64,5

(* Vinanet tính toán số liệu từ TCHQ)