Thống kê sơ bộ của TCHQ Việt Nam, 11 tháng 2016 Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường Áo trên 2 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Việt Nam xuất khẩu sang Áo chủ yếu các mặt hàng như điện thoại linh kiện, máy móc thiết bị, hàng dệt may, thủ công mỹ nghệ trong đó điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng chủ lực, đạt kim ngạch cao nhất 1,9 tỷ USD, chiếm 81,4% tổng kim ngạch, tăng 22,53%. Đứng thứ hai là máy móc thiết bị, đạt 45,9 triệu USD, tăng 172,94% - đây là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng vượt trội – kế đến là giày dép các loại, đạt 31,7 triệu USD, tăng 5,67%...

Nhìn chung, 11 tháng năm 2016, xuất khẩu sang Áo các mặt hàng đều với tốc độ tăng trưởng dương, chiếm 62,5%,  ngược lại số mặt hàng với tốc độ suy giảm chiếm 37,5% chủ yếu là nhóm hàng thủ công mỹ nghệ, trong đó giảm mạnh nhất là sản phẩm mây, tre, cói (58,75%), thứ hai là sản phẩm gốm sứ (51%) và gỗ, sản phẩm gỗ (40,94%).

Tình hình xuất khẩu sang thị trường Áo 11 tháng 2016

ĐVT: USD

Mặt hàng

11 tháng 2016

So sánh cùng kỳ năm 2015 (%)

Tổng

2.416.719.080

18,30

điện thoại các loại và linh kiện

1.968.989.263

22,53

máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng

45.935.416

172,94

giày dép các loại

31.764.112

5,67

hàng dệt, may

25.053.002

41,72

nguyên phụ liệu dệt, may da giày

6.239.002

24,21

gỗ và sản phẩm gỗ

1.162.925

-40,94

sản phẩm gốm, sứ

74.660

-51,00

sản phẩm mây tre cói và thảm

44.031

-58,75