Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2017 cả nước đã thu về từ thị trường Myanmar 405,9 triệu USD, chiếm 0,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 35,11% so với cùng kỳ năm trước.
Trong rổ hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này, phương tiện vận tải và phụ tùng là mặt hàng chủ lực, chiếm 2,1% tổng kim ngạch, đạt 43,4 triệu USD tăng 43,59%. Mặt hàng đứng thứ hai về kim ngạch là sản phẩm từ sắt thép với kim ngạch đạt 37,9 triệu USD, tăng 68,14% - đây là mặt hàng có mức tăng mạnh nhất, kế đến là máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng với 24,8 triệu USD, giảm 12,04% so với cùng kỳ 2016.
Không kể mặt hàng sản phẩm từ sắt thép tăng mạnh, một số mặt hàng khác cũng có tốc độ tăng khá như: hàng dệt may tăng 49,84%; kim loại thường khác và sản phẩm tăng 37,58%...
Đáng chú ý, ngoài những mặt hàng có mức độ tăng trưởng khá thì xuất khẩu sắt thép lại tăng trưởng thấp, mặc dù giá xuất khẩu sắt thép tăng 18,1%, đạt 636,1 USD/tấn, với lượng xuất 18,7 nghìn tấn, trị giá 11,9 triệu USD, giảm 13% về lượng, chỉ tăng 1,95% về trị giá so với cùng kỳ 2016.
Nhìn chung, 8 tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường
Mianamr đều có mức tăng trưởng, chiếm 61,5% và ngược lại hàng hóa với kim ngạch suy giảm chiếm 38,4% và xuất khẩu clanker và xi măng giảm mạnh nhất, giảm 17,09%.
Xuất khẩu sang thị trường Myanmar 8 tháng 2017 (ĐVT: USD)

 

8 tháng 2017

8 tháng 2016

So sánh (%)

Tổng

405.951.098

300.449.934

35,11

phương tiện vận tải và phụ tùng

43.457.074

30.264.415

43,59

sản phẩm từ sắt thép

37.984.759

22.590.676

68,14

máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

24.894.858

28.301.101

-12,04

sản phẩm từ chất dẻo

23.249.891

17.160.470

35,49

kim loại thường khác và sản phẩm

19.724.673

14.336.778

37,58

sắt thép các loại

11.932.481

11.703.729

1,95

hàng dệt, may

10.519.126

7.020.359

49,84

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

6.794.844

6.542.049

3,86

sản phẩm gốm, sứ

4.272.419

4.596.967

-7,06

chất dẻo nguyên liệu

2.945.614

2.982.374

-1,23

hóa chất

1.918.835

1.540.188

24,58

sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

1.497.974

1.593.499

-5,99

clanke và xi măng

1.027.500

1.239.244

-17,09

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng sắt thép 8 tháng đầu năm thu về trên 1,8 tỷ USD. Triển vọng xuất khẩu thép của Việt Nam trong năm 2017 là khả quan, bởi dự báo xuất khẩu thép của Trung Quốc trong năm nay có thể giảm do nhu cầu nội địa tăng mạnh để phục vụ các dự án xây dựng cầu đường, thủy điện vào giao thông.
Hiện sắt thép là ngành đang chịu nhiều khó khăn từ chính sách phòng vệ thương mại của nhiều thị trường nhập khẩu chính, đối với thị trường Mianmar , thời gian qua giá xuất khẩu sắt thép của Việt Nam sang thị trường này tăng, đây cũng là một thuận lợi các doanh nghiệp Việt có thể xem Mianmar là thị trường tiềm năng cho xuất khẩu sắt thép thời gian tới.